Prishöjningar äter upp utlovad skattesänkning
Eva Eriksson Foto: Tomas Södergren
Nyheter | Pensioner

Prishöjningar äter upp utlovad skattesänkning

Den sänkta skatten för pensionärer kommer snabbt att ätas upp av fördyrade levnadsomkostnader. Det visar nya beräkningar från SPF Seniorerna.

Jan Arleij
Publicerad 2018-11-21

I förra veckan kom beskedet i budgeten för 2019: Från årsskiftet sänks skatten på pension för stora grupper pensionärer.

Men för många väntas det inte kunna väga upp kommande prisökningar.

Minus efter utgifter

Ett av flera typfall som förbundets sakkunniga har räknat fram gäller en kvinnlig snittpensionär som bor i en nyproducerad bostad.

2018
Inkomst: 14 087 kronor
Utgifter: 15 424 kronor
Summa efter utgifter: Minus 1 337 kronor
2019
Inkomst: 14 256 kronor
Utgifter: 15 865 kronor
Summa efter utgifter: Minus 1 609 kronor
2020
Inkomst: 14 403 kronor
Utgifter: 16 319 kronor
Summa efter utgifter: Minus 1 916 kronor

Saknas flexibilitet

– Det har blivit en oerhört viktig principiell fråga att inte betala mer skatt när man är pensionär än när man är löntagare. Däremot är den inte lika viktig ekonomisk, vilket våra uträkningar visar, säger SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson.

En helrenovering av hela pensionssystemet är därför ett måste, menar hon.

– Siffrorna visar hur känsligt det nuvarande systemet är. Vi kan inte acceptera att det inte finns flexibilitet när hela samhället ändras och blir dyrare, säger Eva Eriksson till Expressen.

Kommunerna

Eva Eriksson ser också en risk för att hela skattesänkningen går förlorad genom andra skattehöjningar.

– Det som skulle vara förödande för pensionerna är om man börjar höja skatterna nu när kommunerna inte får det stöd man tidigare räknat med, säger Eva Eriksson och syftar på regeringens övergångsbudget som inte innehåller tidigare aviserade miljardförstärkningar till välfärden.

– Jubla kan man vänta med till den dagen vi har inte längre har över 300 000 fattigpensionärer och en miljon pensionärer som ligger på gränsen till att klara sig.

Fler exempel

TYPFALL 1: Kvinnlig snittpensionär
2018
Inkomst: 14 087 kronor
Utgifter: 13 030 kronor
Summa efter utgifter: 1 057 kronor
2019
Inkomst: 14 256 kronor
Utgifter: 13 295 kronor
Summa efter utgifter: 961 kronor
2020
Inkomst: 14 403 kronor
Utgifter: 13 585 kronor
Summa efter utgifter: 818 kronor
2021
Inkomst: 14 601 kronor
Utgifter: 13 892 kronor
Summa efter utgifter: 709 kronor
2022
Inkomst: 14 822 kronor
Utgifter: 14 204 kronor
Summa efter utgifter: 618 kronor
Uträkningen: Kvinnlig snittpensionär med bostadstillägg (cirka 14 100 kronor bruttopension, 2 450 kronor bostadstillägg år 2018). Pensionen består av 22 procent tjänstepension och 78 procent allmän pension.

TYPFALL 2: Manlig snittpensionär
2018
Inkomst: 16 023 kronor
Utgifter: 13 030 kronor
Summa efter utgifter: 2 993 kronor
2019
Inkomst: 16 479 kronor
Utgifter: 13 295 kronor
Summa efter utgifter: 3 184 kronor
2020
Inkomst: 16 709 kronor
Utgifter: 13 585 kronor
Summa efter utgifter: 3 125 kronor
2021
Inkomst: 17 028 kronor
Utgifter: 13 892 kronor
Summa efter utgifter: 3 136 kronor
2022
Inkomst: 17 390 kronor
Utgifter: 14 204 kronor
Summa efter utgifter: 3 186 kronor
Uträkningen: Manlig snittpensionär (cirka 20 800 kronor bruttopension år 2018, inget bostadstillägg). Pensionen består av 30 procent tjänstepension och 70 procent inkomstpension.

Källa: SPF Seniorerna

Dölj faktaruta
Kommer inte att räcka.

Så har man räknat

Livsmedelskostnader baseras på SCB:s siffror för livsmedel åren 2007–2017 med en fortsatt årlig ökning med 2,2 procent.

Boendekostnaderna baseras på SCB:s siffror åren 2007–2017, därefter konjunkturinstitutets prognos 2018–2019 följt av genomsnittlig ökning 2007–2017 (1,9 procent för äldre bostäder, 3,3 procent för nyproduktion).

Övriga utgifter uppräknade med förväntat konsumentprisindex (2,4 till 2,7 procent). Hit räknas kläder, hygien, hälsovård, fritid, lokala resor, försäkring, hushålls-el, telefoni, internet, betaltjänster, rengöring/tvätt.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2018-11-21

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas