Vill ta bort åldersgräns i omställningspensionen
Foto: Graham Oliver / Colourbox
Nyheter | Pensioner

Vill ta bort åldersgräns i omställningspensionen

Omställningspensionens åldersgräns bör tas bort. Det föreslår Pensionsmyndigheten.

Jan Arleij
Publicerad 2018-11-30

Omställningspensionen, som är en del av det allmänna efterlevandeskyddet, ges idag till vuxna under 65 år som har förlorat make, maka, registrerad partner oavsett barn, eller sambo vid gemensamma barn.

Pensionen, som i normalfallet uppgår till minst 8 076 kronor per månad, är ettårig, och måste sökas på nytt.

Diskriminerande

För en person som beviljas omställningspension vid exempelvis 64 och ett halvt år, mister den alltså till 65-årsdagen.

Helt orimligt och djupt diskriminerande, enligt SPF Seniorerna som under många år har bekämpat åldersgränsen.

– Det här är mycket välkommet. Vi har kämpat länge för att få bort gränsen, säger SPF Seniorernas generalsekreterare Peter Sikström.

Till regeringen

Pensionsmyndigheten tycks dela SPF Seniorernas och övriga pensionärsorganisationers synsätt i den rapport om pensionen som myndigheten överlämnade till regeringen på fredagen (30/11).

Rapporten

Pensionsmyndigheten har på uppdrag av regeringen gått igenom statens efterlevandeskydd.

Rapporten som heter ”Analys av efterlevandeskyddet” prövar motiven till den åldersgräns som finns i omställningspensionen.

Dölj faktaruta

– Rapportens slutsats är att antingen bör omställningspension ges till alla efterlevande oavsett ålder, eller så ska staten inte ge omställningspension till någon efterlevande utan barn, säger Kristin Kirs, analytiker på Pensionsmyndigheten, i ett pressmeddelande.

Anna Eriksson, sakkunnig i pensionsfrågor.

Anna Eriksson, SPF Seniorernas sakkunniga i pensionsfrågor, kommer att följa regeringens fortsatta hantering av frågan.

– Det är Socialdepartementet som bett Pensionsmyndigheten om en rapport så frågan bör nu ligga hos kommande regering och den parlamentariska Pensionsgruppen med alla riksdagspartier företrädda utom Vänsterpartiet och Sverigedmokraterna.

Varför är den här frågan viktig för SPF Seniorerna och dess medlemmar?

– Vi anser att detta är åldersdiskriminering. Behovet av en omställningspension är minst lika viktigt för pensionärer som för löntagare. Det skulle också underlätta ekonomiskt, om än för en kort period, för seniorer som mister en partner.

Hur snabbt skulle det kunna bli en förändring – om den politiska viljan finns?

– Det är inte fel att frågan genomlyses grundligt utifrån flera synvinklar, tvärtom är det bra att det görs ett ordentlig underlag. Däremot kan man alltid önska att saker görs snabbare. Om viljan finns bör frågan kunna komma till beslut under 2019.

Hur tungt väger Pensionsmyndighetens rapport för en kommande regering?

– Den bör väga tungt, det finns mig veterligt inga motsvarande och aktuella genomgångar av omställningspensionen som sådan.

DET ÄR OMSTÄLLNINGSPENSION

Har din maka eller make avlidit kan du få omställningspension – om du är yngre än 65 år.

Omställningspensionen är en ersättning för en del av den försörjning som din maka eller make bidrog med till ert gemensamma hem. Får du låg eller ingen omställningspension kan du även få garantipension.

Du kan få full garantipension om din make eller maka bott i Sverige i hela sitt liv. Är din omställningspension då lägre än 8 076 kronor per månad eller 96 915 kronor per år så kan du få garantipension upp till det beloppet.

Källa: Pensionsmyndigheten

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2018-11-30

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas