Enad front: Bättre stöd till efterlevande
Rogestam, Bölander, Blomgren och Tallberg
Nyheter | Diskriminering

Enad front: Bättre stöd till efterlevande

Äldre diskrimineras ekonomiskt när livspartnern går bort. Den orättvisan måste försvinna, kräver landets pensionärsorganisationer i ett gemensamt upprop.

Jan Arleij
Publicerad 2016-09-05

Sveriges fyra rikstäckande pensionärsorganisationer – som för tillfället alla leds av kvinnor – tar nu gemensam strid mot 65-årsgränsen i omställningspensionen.

När en maka/make avlider idag innebär det inte bara en stor sorg, utan även ekonomiska påfrestningar för den efterlevande. Detta är grunden för det efterlevandeskydd som finns för alla medborgare yngre än 65 år, konstaterar de fyra organisationernas ordförande i en debattartikel på SVT Opinion.

– För dem som är 65 år och äldre finns däremot ingenting! Det är en orättvisa vi vill ändra på!

Debattörerna

Christina Rogestam, förbundsordförande SPF Seniorerna
Christina Tallberg, förbundsordförande PRO
Berit Bölander, förbundsordförande SKPF Pensionärerna
Monica Blomberg, tillförordnad förbundsordförande RPG

Dölj faktaruta

Diskriminerande

Ett grundläggande fel med änkepensionen, som avskaffades 1990, var att den var könsdiskriminerande. Endast kvinnor kunde få den, fortsätter debattörerna.

– Ett minst lika märkligt fel med dess ersättare, omställningspensionen, är att den i stället är åldersdiskriminerande. Endast personer under 65 år kan få den.
Bristen på efterlevandeskydd för äldre drabbar framför allt den grupp som verkligen behöver ett stöd för ekonomiska svårigheter – de äldre kvinnorna, skriver de fyra förbundsordförandena.

Till ministern

Kravet på en förändring fördes även fram under en uppvaktning på måndagen (5 september) av socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) som också är ordförande i den parlamentariska Pensionsgruppen med stort inflytande över hur pensionssystemet kan reformeras och förbättras.

– Det var ett bra möte med socialförsäkringsministern. Hon insåg angelägenheten i frågan och ansåg att vårt förslag passar väl in i de pågående diskussionerna om mer jämställda pensioner. Nu hoppas vi att hon tar detta till sig och föreslår en ändring av reglerna, säger Christina Rogestam i en kommentar.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Det är omställningspension

Har din maka eller make avlidit kan du få omställningspension – om du är yngre än 65 år.
Omställningspensionen är en ersättning för en del av den försörjning som din maka eller make bidrog med till ert gemensamma hem. Får du låg eller ingen omställningspension kan du även få garantipension.

Du kan få full garantipension om din make eller maka bott i Sverige i hela sitt liv. Är din omställningspension då lägre än 7 899 kronor per månad eller 94 785 kronor per år så kan du få garantipension upp till det beloppet.

Källa: Pensionsmyndigheten

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2016-09-05

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas