Bedrägerierna: EU ökar trycket på bankerna
EU-parlamentet i Bryssel har tagit ställning. Foto: Getty Images
Nyheter | Skärpning

Bedrägerierna: EU ökar trycket på bankerna

EU-parlamentet ställde sig på tisdagen (23/4) bakom en ny betaltjänstförordning. Det kan leda till nya krav på de svenska bankerna när det gäller de skenande bedrägerierna.

Jan Arleij
Publicerad 2024-04-24

I förslaget till EU:s nya betaltjänstförordning anses det av många bedömare ligga närmast till hands att bankerna får ta ansvaret för bankbedrägerierna, helt enkelt eftersom bankerna har större tekniska möjligheter att sätta stopp för dem än vad bankkunderna har.

En av många intressanta frågor inför omröstningen var om de svenska EU-parlamentarikerna skulle ställa sig bakom den nya förordningen och därmed medverka till att öka pressen på bankerna.

Enligt det preliminära omröstningsprotokollet har alla närvarande ledamöter från Sverige röstat för utskottets förslag till den skärpta förordningen, utom Peter Lundgren (EKR/SD, alltså Europeiska konservativa och reformister/Sverigedemokraterna) och Johan Nissinen (EKR/SD) som avstod. Charlie Weimers, den tredje sverigedemokraten, var frånvarande.

Stor majoritet

Med andra ord röstade 18 av 21 ledamöter från Sverige för en skarpare betaltjänstförordning.

Europaparlamentet som helhet markerade tydligt i samma riktning. Med de preliminära röstsiffrorna 511 mot 22, och 75 som avstod, antog man utskottets förslag till betaltjänstförordning, kallat ”Betaltjänster på den inre marknaden”.

Skyddar konsumenterna

Marek Belka (Gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet) från Polen var föredragande och även betänkandets så kallade rapportör. Han höll ett två minuter långt anförande i Europaparlamentet där han argumenterade för skärpningen.

Marek Belka.

– Med förordningen skyddar vi inte bara konsumenter mot olika typer av bedrägerier. Vi vill också skapa större transparens för exempelvis uttag i automater och vem som får tillgång till deras data, sa Marek Belka.

– Vi visar för EU-medborgarna att vi vill skydda dem och vi bevisar att EU innebär ett mervärde för alla.

Lång väg kvar

En hel del återstår innan frågan är helt avgjord i EU.

Även om EU-parlamentet röstar igenom betaltjänstförordningen – ytterligare en omröstning väntas framöver – kommer frågan därefter att behandlas i EU:s ministerråd (EU-ländernas regeringar).

Dessutom väntar sannolikt en förhandling i en så kallad trilog där också EU-kommissionen medverkar, innan den nya lagstiftningen är i hamn.

När EU-processen väl går i mål återstår att se hur den svenska regeringen kommer att agera, och hur bankerna kommer att leva upp till den nya betalförordningens krav.

Väsentlig skillnad

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson formulerar i en debattartikel i Svenska Dagbladet (22/4) vad som står på spel:

Förslaget till betaltjänstförordning som EU-parlamentet har tagit ställning till ”innebär att när en konsument har manipulerats av en bedragare att godkänna överföringen av pengar ska banken stå för förlusten. Detta är en väsentlig skillnad mot nuvarande svenska lagstiftning, där det anses vara ditt eget fel om du blir lurad av en bedragare och godkänner överföringen av pengar med din mobil. I och med att EU:s nya betaltjänstförordning kommer att bli direkt tillämplig i Sverige, kommer den också att bli svensk lag”.

Tvingas ta ansvar

Omröstningen i EU-parlamentet den 23 april kan ses som en omröstning om bankerna ska kunna fortsätta skylla bankbedrägerierna på kunderna eller om bankerna ska tvingas ta ansvar för sina osäkra system, menar Eva Eriksson i debattartikeln som också undertecknats av Helena Thybell, förbundsdirektör på Villaägarnas Riksförbund, Johanna Hållén, generalsekreterare på Sveriges Konsumenter, Peter Thörn, ordförande, Småföretagarnas Riksförbund, Christina Heilborn förbundssekreterare, Riksförbundet FUB, Åsa Lindestam, ordförande för PRO och Liza di Paolo-Sandberg förbundsordförande för SKPF Pensionärerna.

SPF Seniorerna: ”Nu måste regeringen snabba på”

– Europaparlamentets beslut är glädjande. En överväldigande majoritet skärpte EU-kommissionens ursprungliga förslag. Det kommer öka bankernas intresse för att stärka sin säkerhet, säger Martin Engman, samhällspolitisk chef på SPF Seniorerna.

Att Sveriges regeringspartier och oppositionen röstade för förslaget är betryggande, menar Martin Engman som bekräftar att bollen nu går över till EU-ländernas regeringar i rådet.

Martin Engman.

Därefter måste det komma snabba åtgärder i Sverige, kräver SPF Seniorerna.

– Jag förutsätter att regeringen driver på för en snabb lagskärpning. Varje dag som går luras seniorer på sina besparingar, som göder den organiserade brottsligheten. Detta är en helt orimlig situation och måste få ett slut så fort som möjligt, säger Martin Engman.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2024-04-24

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas