Regeringen kräver åtgärder från bankerna
Statsminister Ulf Kristersson under tisdagens pressträff.
Nyheter | bedrägerierna

Regeringen kräver åtgärder från bankerna

Det är i första hand bankerna som måste agera för att stoppa bedrägerierna mot äldre. Den markeringen gör nu statsminister Ulf Kristersson (M).

Jan Arleij
Publicerad 2024-02-14

Beskedet från Ulf Kristersson kom efter ett möte på tisdagen (13/2) med företrädare för de svenska storbankerna och polisen. Från regeringens sida deltog förutom Ulf Kristersson också finansminister Elisabeth Svantesson (M), justitieminister Gunnar Strömmer (M) och finansmarknadsminister Niklas Wykman (M).

Polisen beskriver en tydlig ökning av såväl bedrägeribrott som övergrepp i rättssak, konstaterade Ulf Kristersson på en pressträff direkt efter mötet.

– Ingen enskild aktör kan stoppa bedrägerierna, inte polisen, inte bankerna, inte staten genom lagstiftning, inledde Ulf Kristersson. Det kommer att krävas ett brett samarbete för att lösa detta.

Arbete pågår

Regeringen har sitt särskilda ansvar, sa Ulf Kristersson och pekade på tre påbörjade processer.

• Finans- och justitiedepartementen ska ta ett samlat grepp kring lagstiftning och de formella reglerna kring på vilket sätt kriminella kan ha tillgång till betalsystemet.
• Det pågår ett lagstiftningsarbete där det straffrättsliga skyddet för äldre ska stärkas.
• Grundlagsskyddet ses över för vissa söktjänster som idag offentliggör personuppgifter med all den information som kriminella kan använda.

Betaltjänster

Med det sagt fokuserade Ulf Kristersson så gott som helt på bankerna:

– Bankerna behöver göra mer för att komma åt de som begår brotten. Det är deras betaltjänster som används för att lura äldre personer.

– Det kan handla om att ha bättre kontrollsystem som upptäcker avvikande transaktioner. Det kan också handla om att införa starkare skydd så att tredje part får möjlighet att vara med och signera innan en affär genomförs, eller tidsfördröjningar på andra sätt.

”Några veckor”

Ulf Kristersson betonade att han inte utesluter ny lagstiftning, ”det kan behövas”. Men i första hand gäller det för bankerna att söka tekniska lösningar ”som ökar skyddet för framför allt äldre personer”.

– Vi vill att bankerna gör mer och återkommer till regeringen med förslag. Därför har vi bett bankerna återkomma till oss med vad de själva gör, vad de nu avser att göra, vad de gemensamt vill tillåtas göra och vad de tycker att andra parter bör göra för att stävja den här brottsligheten.

– Vi kommer att återkomma till frågan inom några veckor.

Förslag finns

Statsministern kommenterade inte närmare de många förslag som bankerna sedan tidigare fört fram och som särskilt trycker på att staten bör gå fram med lagstiftning på en rad punkter.

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson förde i måndags (12/2) tillsammans med en rad debattörer fram förslag om att Sverige bör ta intryck av Storbritannien, som låter kundens bank normalt få ersätta halva summan för ett bedrägeri, medan banken som bedragaren flyttar pengarna till får stå för andra halvan. Likaså måste bankerna offentliggöra statistik över hur många av deras kunder som drabbas av bedrägeri.

Niklas Wykman.

– Ett sådant förslag är inte aktuellt idag, sa finansmarknadsminister Niklas Wykman på pressträffen. Vi har idag i Sverige en så grov och systemhotande brottslighet att man i så fall måste rigga ett sånt system att man ändå inte hittar målvakter som låter sig luras och att man på det sättet har skapat en ny möjlighet för bedrägerier. Man behöver fundera igenom den typen av åtgärder mycket noga.

– Men det är klart att vi kommer att följa utvecklingen i Storbritannien och se hur det faller ut.

Kan göra mer

ankdirektörerna för Swedbank, Nordea, Handelsbanken och SEB ville varken före eller efter mötet svara på journalisternas frågor. I stället hänvisade de till Bankföreningens VD Hans Lindberg som också var med på mötet.

Hans Lindberg.

Han medgav för TT, utan att precisera sig, att bankerna kan ”vässa arbetet ytterligare”.

– Det var ett väldigt bra och konstruktivt möte. Vi har en gemensam målbild, vi måste stoppa bedragarna, sa Hans Lindberg.

Jan Arleij
Publicerad 2024-02-14

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas