Upprop till regeringen att agera mot bankerna
Eva Eriksson, SPF Seniorernas förbundsordförande.
Nyheter | Brott

Upprop till regeringen att agera mot bankerna

Tragedierna med tömda konton måste få ett slut, men det kan bara ske om bankerna får ekonomiska incitament att stoppa bedrägerierna. Det skriver SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson på DN Debatt.

Jan Arleij
Publicerad 2024-02-12

Tillsammans med en rad debattörer kräver Eva Eriksson en helt ny politisk vilja för att hejda bedrägerierna.

– Om justitieminister Gunnar Strömmer (M), civilminister Erik Slottner (KD), finansminister Elisabeth Svantesson (M) och finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) på allvar vill komma till rätta med den organiserade brottsligheten och bankbedrägerierna – då måste lagstiftningen skärpas så att bankerna får det ekonomiska ansvaret för den bristande säkerheten i sina system.

Eva Eriksson pekar på möjliga åtgärder som hittills inte hörts i debatten.

– Storbritannien har också problem med bankbedrägerier. Ny reglering är emellertid på väg där och föreslås börja gälla under år 2024. Den innebär att kundens bank normalt får ersätta halva summan för bedrägeriet, medan banken som bedragaren flyttar pengarna till får stå för andra halvan. Likaså måste bankerna offentliggöra statistik över hur många av deras kunder som drabbas av bedrägeri.

Måste agera nu

Debattartikeln mynnar ut i ett krav på att regeringen kopierar det brittiska systemet och tar initiativ till att ändra betaltjänstlagen så att ansvaret för säkerhetsbristerna läggs på bankerna.

– Det är de som kan påverka säkerheten i sina system, till skillnad från kunderna. Det delade ansvaret bankerna emellan kommer även att få dem att driva på varandra för att minska bedrägerierna.

Statsministerns möte

Artikeln publiceras dagen före det möte som statsminister Ulf Kristersson (M) kallat till med bankerna och polisen sedan SVTs Uppdrag granskning beskrivit hur enkelt bedrägerier mot äldre kan genomföras.

Bakom artikeln står utöver Eva Eriksson bland andra ordförandena för PRO och SKPF Pensionärerna.

Märkligt passiva

Det är uppenbart att tålamodet med bankerna är slut:

– Bankernas säkerhetssystem är dåliga på att skydda kundernas tillgångar. Men det kan ändå te sig märkligt att SEB, Danske Bank, Nordea, Handelsbanken, Swedbank med flera inte har gjort mer för sina kunders säkerhet.

Två procent

Irritationen över politikernas bristande handlingskraft är också mycket stark.

– Orsaken är att lagstiftningen lägger det ekonomiska ansvaret för ett bedrägeri på kunden, när denne lurats att knappa in sin kod med mobilen. Detta trots att bristfällig banksäkerhet i grunden har fört med sig att bedrägeriet har kunnat genomföras, skriver debattörerna som konstaterar att förra året fick bara 2 procent av bankkunderna fullt bifall mot bankerna i Allmänna reklamationsnämnden.

”Följer lagen”

– Finansinspektionen har inte kritiserat bankernas hantering, vilket måhända har gjort att regeringen inte har uppfattat allvaret i situationen. Vad bankerna emellertid återkommer till i medierna, när någon kund har blivit lurad, är att man följer lagstiftningen. I och med att den lägger ansvaret för bedrägerierna på kunderna är det kanske inte så konstigt att bankerna inte gör vad de förmår för att täppa till säkerhetshålen.

Debattörerna

Jan Bertoft, generalsekreterare, Sveriges konsumenter
Eva Eriksson, förbundsordförande, SPF Seniorerna
Christina Heilborn, förbundssekreterare, Riksförbundet FUB
Åsa Lindestam, ordförande, PRO
Liza di Paolo-Sandberg, förbundsordförande, SKPF Pensionärerna
Helena Thybell, förbundsdirektör, Villaägarnas riksförbund
Peter Thörn, ordförande, Småföretagarnas riksförbund

Här kan du läsa hela debattartikeln.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2024-02-12

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas