SPF Seniorerna: Stor lucka i strategi mot brott
Foto: Getty Images
Nyheter | Brott

SPF Seniorerna: Stor lucka i strategi mot brott

Sverige har fått sin första strategi mot organiserad brottslighet. Men bedrägerierna mot äldre finns inte med.

Jan Arleij
Publicerad 2024-02-09

SPF Seniorernas generalsekreterare Peter Sikström är starkt kritisk till att bedrägeribrotten inte nämns i strategin.

– En av den organiserade brottslighetens största intäkter kommer från bedrägeribrott. Äldre personer har visat sig vara en systematisk måltavla för bedragarna och drabbas hårt. De seniorer som blir offer för denna hänsynslösa kriminalitet tappar tilliten till sin omgivning och tilltron till samhället.

Ingen aktivitet

SPF Seniorerna har vid en rad tillfällen lyft problemen med regeringen och föreslagit åtgärder.

Bland annat att försvåra bedragarnas möjlighet att kartlägga potentiella brottsoffer via digitala söksajter, och att ställa hårdare krav på bankerna att ha verksamma lösningar för att förhindra bedrägerier i bankernas betalningssystem.

– Men hittills har vi inte sett någon aktivitet från regeringen förutom ord och möten.

Peter Sikström.

För att strypa den kriminella ekonomin krävs krafttag även mot bedrägerierna som riktar sig mot äldre, menar SPF Seniorerna.

– Denna form av bedrägeri får inte bli en blind fläck för att politiken saknar lösningar. Min fråga till regeringen är – varför prioriteras inte frågan om bedrägerier mot äldre?

Ett års arbete

Regeringen konstaterar i ett pressmeddelande (1/2) att den organiserade brottsligheten är systemhotande, och påverkar såväl människors trygghet och säkerhet som samhällsviktiga funktioner.

Därför har man efter ett års arbete beslutat om den nationella strategin mot organiserad brottslighet.

Kommer utreda

I arbetet med att ta fram strategin, som spänner över flera politikområden, har möten hållits med myndigheter i rådet mot organiserad brottslighet och med företrädare för kommuner och andra aktörer för att inhämta information om deras perspektiv, utmaningar och behov, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M)

– Utifrån strategin kommer regeringen framöver att på sedvanligt sätt bereda och besluta om myndighetsuppdrag, utredningsuppdrag, propositioner och förordningar och så vidare.

Gunnar Strömmer.

Återstår att se hur regeringen mer konkret tänker angripa bedrägerierna mot äldre.

– Regeringen avser att löpande följa arbetet inom respektive strategiskt målområde och återkomma till riksdagen med en samlad redovisning av hur arbetet mot organiserad brottslighet fortskrider, säger Gunnar Strömmer.

Jan Arleij
Publicerad 2024-02-09

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas