Var fjärde som drabbas av bröstcancer har fyllt 74 år
Nyheter | Almedalen

Var fjärde som drabbas av bröstcancer har fyllt 74 år

Kvinnor över 74 år får inte mammografi, trots att risken att drabbas av bröstcancer är konstant. ”Det är oetiskt och helt obegripligt”, säger Bröstcancerförbundets generalsekreterare Marit Jensen.

Jan Arleij
Publicerad 2024-06-27

Rädda liv – inför mammografi för +74. Det var rubriken och kravet när Bröstcancerförbundet arrangerade ett faktaspäckat seminarium i Almedalen på onsdagen (26/6).

Frågorna som ställdes av moderatorn Göran Hägglund, socialminister i alliansregeringen 2006-2014, var lika enkla att ställa som svåra att besvara: Varför kallas inte äldre kvinnor till mammografi? Är det rimligt att tumörerna när de väl upptäcks är större och att fler än dubbelt så många kvinnor dör av sin bröstcancer efter 74 år? Varför har äldre kvinnor inte samma rätt till tidig upptäckt av bröstcancer som yngre?

Irma Fredriksson, ansvarig för det nationella kvalitetsregistret för bröstcancer och Marit Jenset, generalsekreterare för Bröstcancerförbundet radade upp argumenten för varför riksdagspartierna bör agera omgående för att få till en ändring.

Göran Hägglund, Irma Fredriksson, Marit Jenset, Sven-Eric Söder, Christian Carlsson (KD) och Ulrika Westerlund (MP) analyserade behovet av att ta bort åldersgränsen för mammografi.

Ett av dem: Socialstyrelsens dödsorsaksregister visar att fler än dubbelt så många kvinnor över 74 år dör av bröstcancer jämfört med kvinnor mellan 65 och 75. Ett annat: En fjärdedel av all bröstcancer drabbar kvinnor som har fyllt 74 år.

– Trots detta nöjer sig Socialstyrelsen med att hänvisa till att det saknas forskning om bröstcancer och 74-plussarna i stället för att ändra rekommendationerna som styr svensk bröstcancerscreening, sa Irma Fredriksson.

– Det är provocerande att Socialstyrelsen inte heller driver på utvecklingen. Det är ren och skär åldersdiskriminering att studier inte initieras så att en förändring kan ske.

Gröna seniorer

Sven-Eric Söder, ordförande i Smer (Statens medicinsk-etiska råd) vars uppdrag är att rekommendera regeringen hur man kan göra kloka och etiskt riktiga avvägningar, redovisade att man vid två tillfällen konstaterat att forskning saknas. Det finns alltså inte bevis för – men heller inte mot – att screening för äldre skulle göra nytta.

– Men vi har inte nöjt oss med det konstaterandet utan starkt rekommenderat att man ser till att skaffa sig ett tillräckligt kunskapsunderlag, betonade Sven-Eric Söder.

Miljöpartiets riksdagsledamot Ulrika Westerlund ansåg att redan tillgängliga siffror och fakta motiverar ett borttagande av 74-årsgränsen, något som partiet ställt sig bakom efter påtryckningar från Gröna Seniorer, partiets senioravdelning.

Studie pågår

Kristdemokraternas Christian Carlsson, ordförande i riksdagens socialutskott, medgav att det finns ”mycket som tyder på att det är motiverat” att ta bort åldersgränsen redan nu.

– Det upplevs som enormt orättvist och en pågående åldersdiskriminering. Men vår slutsats är att vi behöver komma vidare med studier.

Och sådana är faktiskt på gång, betonade Christian Carlsson:

– Södersjukhuset genomför sedan april ett test med screening av kvinnor över 74. Det kommer att kunna utvärderas om två år. Här kan vi förhoppningsvis få mer av den evidens som Socialstyrelsen efterlyser.

Christian Carlsson.

Hela panelen var överens om att en riskabel och olycklig missuppfattning kan vara att bara för att man inte kallas till screening efter 74 så skulle riskerna för att drabbas av bröstcancer ha minskat.

I själva verket är det alltså snarare tvärtom. Än en gång, påpekade panelen: bröstcancer är den i särklass vanligaste cancerformen för kvinnor – i fjol drabbades 9 600 personer. En fjärdedel av dem var över 74 år.

Marit Jenset, generalsekreterare för Bröstcancerförbundet hoppas på ett snart genombrott, inte minst tack vare SPF Seniorernas engagemang. Foto: Jan Arleij

Så argumenterar SPF Seniorerna

SPF Seniorerna förde nyligen fram sin uppfattning och sina krav på DN Debatt, tillsammans med en rad andra aktörer.

I artikeln beskrivs att Bröstcancerförbundets medlemmar har svårigheter att få remiss till mammografi efter 74 års ålder – till och med när de själva upptäckt en knöl.

Här är debattartikeln som har rubriken ”Äldre kvinnor har också rätt att leva vidare”.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2024-06-27

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas