Genombrott: Vill höja åldersgräns för mammografi
Désirée Pethrus.
Nyheter | Hälsa

Genombrott: Vill höja åldersgräns för mammografi

Region Stockholm ska utreda frågan om att höja åldersgränsen för mammografi. Det beslutade regionfullmäktige på sitt senaste sammanträde.

Jan Arleij
Publicerad 2022-02-11

I dag får endast kvinnor mellan 40 och 74 år erbjudande om mammografi. En åldersgräns som ofta kritiseras mycket hårt, inte minst av SPF Seniorerna.

Nu ser en vändning ut att komma, i alla fall i Region Stockholm.

– Vi lever allt längre och många är aktiva långt efter 74 års ålder. Alla kvinnor måste kunna känna sig trygga med att de får vård och behandling i tid och att vi alla behandlas lika, oavsett ålder. Därför kommer vi inom koalitionen att lägga ett uppdrag om att utreda höjd screeningålder, så att även kvinnor över 74 år blir kallade till mammografi, säger vårdutvecklingsregionråd Désirée Pethrus (KD).

Förvaltningen kommer den 16 februari att få i uppdrag av Vårdens kunskapsstyrningsnämnd att utreda frågan.

– Förhoppningsvis har vi därefter underlag att utgå ifrån inför nästa budgetprocess, det vill säga till hösten, säger Désirée Pethrus till Senioren.

Vill ni höja eller helt ta bort åldersgränsen?

– Det är en av de frågeställningarna som får utredas.

Flera fronter

Parallellt med utredningen arbetar regionen med individualiserad mammografi för dem som har störst risk att utveckla bröstcancer.

– Det är viktigt att vi jobbar på olika fronter för att på bästa möjliga sätt upptäcka bröstcancer i tid, säger Désirée Pethrus.

Hon är övertygad om att det inte bara blir en utredning utan att Region Stockholm också kommer att genomföra förändringen.

– Jag har drivit frågan sedan länge och nu är mina koalitionskollegor (M, L, C och MP) överens om att utreda frågan. Så det finns en stabil majoritet.

Men varför kommer förslaget först nu?

– Jag upplever att det är rätt tid nu i och med att vi är på väg ur pandemin. Det har inte varit läge att mitt under pandemin lägga helt nya uppdrag, säger Désirée Pethrus som tillträdde som vårdutvecklingsregionråd för ett år sedan.

Visar vägen

Rätt tänkt av KD att stoppa åldersgränsen, menar Gösta Bucht, SPF Seniorernas talesperson i vård- och omsorgsfrågor.

– Hoppas bara att andra regioner utöver Norrbotten som också har gjort detta tar efter.

Sunt förnuft

SPF Seniorerna har under lång tid drivit frågan, bland annat gentemot Socialstyrelsen som menar att det inte finns vetenskapliga bevis för nyttan med screening efter 74 års ålder.

Om man inte håller med om detta borde sunt förnuft räcka, säger Gösta Bucht.

– Nyinsjuknade i bröstcancer upphör inte vid 74 år och äldre kvinnor har en överdödlighet i bröstcancer. Sannolikt på grund av sen upptäckt eftersom de ju idag inte är med i screeningprogrammet.

Gösta Bucht.

Övre åldersgränser för screening av sjukdomar som vi vet kan debutera högt upp i ålder ska helt enkelt inte finnas, menar Gösta Bucht och SPF Seniorerna.

– Det är etiskt oförsvarbart. När det gäller livmoderhalscancer och tjocktarmscancer har vi medhåll från Statens Medicinsk Etiska Råd (SMER) som kallar det åldersdiskriminering.

Jan Arleij
Publicerad 2022-02-11
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas