Åldersgränsen kvar för screening av bröstcancer
Foto: Getty Images
Nyheter | Bakslag

Åldersgränsen kvar för screening av bröstcancer

Socialstyrelsen säger fortsatt nej till att kvinnor över 74 år ska erbjudas avgiftsfri röntgenundersökning för att upptäcka bröstcancer i tid.

Jan Arleij
Publicerad 2023-02-17

Beskedet med myndighetens uppdatering av sina rekommendationer kom på torsdagen (16/2).

Ställningstagandet är oförändrat: när det gäller effekten av screening efter 74 års ålder behövs mer kunskap om att eventuella positiva effekter skulle överväga de negativa.

Det går inte säkert att säga att dödligheten i bröstcancer skulle minska, anser Socialstyrelsen.

– Däremot kan screeningen ge ökad oro, leda till överdiagnostik och därmed överbehandling, med försämrad livskvalité som följd, säger Malin Berggrund som är projektledare för översynen i ett pressmeddelande.

Det finns inget land i världen som idag har ett nationellt screeningprogram som omfattar även kvinnor över 74 år, noterar Socialstyrelsen.

Mattias Fredricson.

Men om ny forskning skulle visa på evidens för screening även för kvinnor äldre än 74 år så kan det bli aktuellt för Socialstyrelsen att kunna göra en annan bedömning, säger Mattias Fredricson som är enhetschef på Socialstyrelsen.

– Givetvis ska alla som får symptom eller känner oro söka sig till vården och tas om hand på bästa sätt – oavsett ålder och helt oavsett om man ingår i en grupp som screenas eller inte, poängterar Mattias Fredricson.

Ut på remiss

Men i dagsläget saknas alltså vetenskapligt stöd för screening av äldre, menar myndigheten som hänvisar till en kartläggning av forskning och vetenskap på området som Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, gjorde i höstas.

Socialstyrelsens uppdaterade rekommendationen för bröstcancerscreening ska nu skickas ut på remiss fram till den 10 april.

Vägs ände

Besvikelsen hos SPF Seniorerna är mycket stor. Under en följd av år har man försökt övertyga myndigheten om att ta bort 74-årsgränsen som man anser är djupt diskriminerande.

– Det är med stor förvåning jag i dag har tagit emot Socialstyrelsens besked att kvinnor över 74 inte ska kallas till mammografi, säger förbundsordförande Eva Eriksson i en kommentar.

Eva Eriksson.

SPF Seniorerna har nyligen uppvaktat Socialstyrelsen för att få bort åldersgränsen. Men utan resultat.

– Att behålla åldersgränsen bidrar till åldersdiskriminering och är inte etiskt försvarbart. Jag är därför mycket besviken i dag och menar att vi nått vägs ände med Socialstyrelsen, säger Eva Eriksson.

”Inte jämlik”

– Nu riktar jag mig istället direkt till regeringen och socialminister Jakob Forssmed. Se snabbt till att även äldre kvinnor kallas till mammografi!
Bröstcancer upphör inte för att man fyllt 74, betonar Eva Eriksson.

– Sjukvården är inte jämlik och likvärdig om ålder ska avgöra vilka medicinska behandlingar man erbjuds.

Jan Arleij
Publicerad 2023-02-17

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas