Nej till screening för kvinnor över 74
Foto: Getty Images
Nyheter | Backar

Nej till screening för kvinnor över 74

Kvinnor över 74 år i Norrbotten ska inte längre erbjudas screening för bröstcancer. Regionens beslut väcker irritation.

Jan Arleij
Publicerad 2024-02-27

I början av februari (7/2) fattade politikerna i Norrbottens regionstyrelse det kontroversiella beslutet.

– Det är för att man inte kan säkerställa att nyttan överstiger risken. Det vi gör med det här beslutet är att vi återgår till att följa de rekommendationer som Socialstyrelsen ger och som också har förtydligats, säger regionrådet Linda Jonsson (V), rapporterar NSD.

Åldersspannet upp till 74 år är redan det generösaste i Europa redan, hävdar Linda Jonsson.

– Sverige har ett generöst screeningprogram för mammografi som det är och då kan vi inte utöka det utan att ha underlag på att det är en nytta med det.

Missar chans

Två partier reserverade sig mot beslutet, Moderaterna och Sverigedemokraterna.

– Vi tycker att man ska ha screening för kvinnor över 74 år, säger oppositionsrådet Linda Frohm (M) som också argumenterar för att Norrbotten bör undersöka möjligheten att forska på den screening som utförs.

– Vi kan gå i framkant och både erbjuda äldre kvinnor samma möjlighet och se till att skapa evidens och forskning på om man kan breddinföra det i hela landet.

SPF Seniorerna protesterar

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och råd ska alla regioner erbjuda avgiftsfri screening för bröstcancer till kvinnor mellan 40 och 74 år.

Myndigheten rekommenderar inte screening efter 74 års ålder, eftersom man anser att inga fördelar är visade och att man riskerar att behandla cancer som aldrig hade hunnit ge symtom.

SPF Seniorerna vänder sig starkt emot resonemanget, liksom ett flertal partier i riksdagen. Förbundet utvecklar argumenten i skriften ”Åldersdiskrimineringen i screeningprogram måste upphöra – Livet är betydelsefullt oavsett ålder”.

Dölj faktaruta

Oppositionsrådet Marianne Sandström (SD) beklagar att Norrbotten missar möjligheten att vara föregångare.

– Anledningen till att det saknas evidens är för att det här är ett outforskat område. Det finns egentligen ingenting som talar för att det skulle vara negativt för våra äldre.

Jämställdhet

– Det handlar också om jämställdhet och jämlikhet för våra kvinnor i Norrbotten att åldern inte alltid ska vara en avgörande faktor för när du ska ha möjlighet till screening.

Linda Jonsson.

Linda Jonsson håller med om att forskningen brister men säger att det är något som måste drivas via universitet eller lärosäten.

Rätt att bli undersökt

SPF Seniorernas Skånedistrikt tipsar på sin hemsida att kvinnor över 74 år kan begära mammografi utan kostnad om de känner oro för bröstcancer eller besvär.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2024-02-27

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas