Kritiken växer mot åldersgräns för mammografi
Nyheter | Diskriminering

Kritiken växer mot åldersgräns för mammografi

Åtta av tio äldre kvinnor är starkt kritiska till att de efter att ha fyllt 75 inte längre kallas till mammografi. Det visar en ny undersökning från Cancerfonden.

Jan Arleij
Publicerad 2017-10-19

Som Senioren.se tidigare rapporterat är var femte kvinna som drabbas av bröstcancer äldre än 74 år. Ändå utesluts de från att kallas till mammografiundersökningar.

Många kritiska röster har höjts mot Socialstyrelsens bedömning att det saknas tillräckliga vetenskapliga bevis för att också äldre kvinnor bör kallas.

Skulle ha gått

Och nu ökar trycket mot den åldersgräns i den svenska sjukvården som säger att kvinnor som har blivit 75 år inte längre ska få gratis mammografi.

Cancerfonden har låtit opinionsinstitutet Demoskop göra en rikstäckande undersökning bland kvinnor i åldern 70 till 79 år för att ta reda på hur de upplever att inte längre bli kallade till mammografi efter 74 års ålder. Undersökningen är rikstäckande och omfattar 1 116 kvinnor.

Åtta av tio av de svarande kvinnorna är kritiska till gränsen och lika många uppger att de skulle gå på en undersökning om de blev kallade.

Krävs remiss

För de äldre kvinnor som vill fortsätta gå på mammografi är det heller inte lätt att få en tid, visar undersökningen. I 16 av 21 landsting krävs en remiss från vårdcentralen.

I övriga fem landsting kan kvinnorna själva ringa direkt till mammografienheterna och boka tid. Något som borde gälla även i övriga landsting, anser Cancerfonden.

Kräver ändring

Tre tunga debattörer går idag ut på Svenska Dagbladets debattsida och kräver att Socialstyrelsen upphäver sin åldersgräns.

Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L), Elizabeth Bergsten Nordström, ordförande Bröstcancerföreningarnas riksorganisation – BRO och Wanja Lundby-Wedin, ordförande Cancerfonden skriver bland annat att fakta är ”att risken att dö i bröstcancer minskar med upp till 25 procent för dem som deltagit i mammografi”.

– Tidig upptäckt räddar liv och därför är det hög tid att Socialstyrelsen ser över 74-årsgränsen för mammografi, skriver debattörerna.

SPF Seniorerna har vid ett flertal tillfällen kritiserat åldersgränsen och kräver att den slopas.

Olika i olika landsting

Landsting/regioner där kvinnor över 74 år själva kan boka tid för mammografi: Blekinge, Dalarna, Kronoberg, Norrbotten och Stockholm.

Landsting/regioner som kräver remiss från vårdcentral eller annan vårdgivare: Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland-Härjedalen, Jönköping, Kalmar, Skåne, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland, Örebro och Östergötland.

Källa: Cancerfonden

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2017-10-19

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas