Fler äldre kvinnor erbjuds mammografi
Nyheter | Vård | Vård

Fler äldre kvinnor erbjuds mammografi

Region Norrbotten har beslutat att erbjuda avgiftsfri mammografiscreening upp till 80 års ålder, istället för som tidigare bara upp till 74 års ålder.

Jan Arleij
Publicerad 2021-02-18

Därmed tar man ett unikt initiativ i vård-Sverige. Samtliga regioner har hittills följt statens riktlinjer att inte erbjuda 75-plussare avgiftsfri undersökning.

SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson välkomnar Norrbottens initiativ att höja den övre gränsen för avgiftsfri mammografi.

Eva Eriksson.

– Det är positivt att Norrbotten har tagit detta steg, och vi hoppas att fler regioner tar efter. Alla, oavsett ålder, måste kunna känna sig trygga med att de får vård och behandling i tid och att vi alla behandlas lika.

Var femte kvinna som diagnostiseras med bröstcancer är 75 år och äldre. Men Socialstyrelsens riktlinje är att screening enbart ska erbjudas kvinnor upp till 74 års ålder.

Håller inte

Myndigheten hänvisar till att man inte har vetenskaplig grund för att beordra regionerna att höja åldersgränsen. Det saknas helt enkelt forskning på äldre.

– Men att hävda från Socialstyrelsen att det saknas evidens beror ju på att det inte forskas på äldre, och att använda denna evidens i omvänd bemärkelse är inte vägen framåt, säger Eva Eriksson.

– Istället måste det just forskas mer på nyttan av screening och tidigt sjukdomsupptäckt också bland personer som är 75 år och äldre. Vi vet att det finns en stark evidens för att bröstcancer är vanligt efter både 75 och 80 års ålder, och att tidig upptäckt leder till oerhört mycket bättre prognos.

Viktigt att bli undersökt

Region Norrbotten kallar cirka 25 000 kvinnor varje år till en undersökning av brösten på mammografin. År 2019 hade de 23 226 undersökningar, men under pandemin förra året låg samma siffra på 19 586. Det innebär ökade risker för oupptäckt bröstcancer.

– Vi vill uppmana alla att gå på sin hälsokontroll, vi vill upptäcka små förändringar medan de är lätta att behandla. Man vill inte att de ska växa eller att det blir en spridning, säger Bodil Sundbom, vårdchef för bild- och funktionsmedicin vid Region Norrbotten till TT.

Hon poängterar att personalen är noga med skyddsutrustning och hygien vid besöken. Bodil Sundbom betonar också att det finns risker med att inte gå när man blir kallad.

Dölj faktaruta

Frågan är inte ny. SPF Seniorerna har under många år framfört kritik mot vad man anser vara en flagrant åldersdiskriminering.

Stödet för en förändring växer i Sveriges riksdag, men har ännu inte lett till ett politiskt genombrott.

Norrbottens initiativ kan blåsa nytt liv i debatten.

”Förändringen efterfrågas av befolkningen”

Regeringen bör utreda åldersgränsen för mammografi. Det säger regionrådet Linda Frohm (M) till Senioren.

Norrbotten går före resten av landet. Du är ansvarig politiker. Vilket är det viktigaste skälet till att ni fattar det här beslutet?
– Eftersom medelåldern ökar i vårt län är det viktigt att vi från Region Norrbotten skapar förutsättningar för att medborgarna också ska få fler hälsosamma år. Att höja åldersgränsen för screening är ett led i att minska åldersdiskriminering och öka jämställdheten. Förändringen har efterfrågats av befolkningen och det är vårt uppdrag att tillvarata medborgarnas behov. Många kvinnor oroar sig.

Linda Frohm.

Kvinnor oroar sig förstås i alla regioner och likaså stiger medelåldern i alla regioner. Finns det skäl tycker du för fler regioner att fundera över att göra likadant som Norrbotten?
– Jag vill inte recensera andra regioners ställningstaganden men jag står gärna till förfogande om någon region är intresserad av hur vi resonerat. Jag utgår från att kvinnor i Sverige kommer att förvänta sig en högre åldersgräns.

Hur ser du på att det finns en nationellt (Socialstyrelsen) rekommenderad övre åldersgräns för mammografi?
– Jag anser generellt att det är bra med nationella rekommendationer men regionerna behöver hela tiden utvärdera riktlinjer och ibland måste någon gå före för att få till en förändring.

Men finns det skäl för regeringen att utreda om Socialstyrelsen bör se över 74-årsgränsen?
– Absolut.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2021-02-18

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas