Kvinnor över 74 kan erbjudas mammografi
Nyheter | Utreds
Foto: Colourbox

Kvinnor över 74 kan erbjudas mammografi

"Vi måste stoppa åldersdiskrimineringen i vården", säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholm.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2018-11-21

Socialstyrelsens rekommendation att erbjuda mammografi till kvinnor mellan 40 och 74 år sattes för 30 år sedan och kan behöva uppdateras, menar de styrande partierna i Stockholms landsting.

Ska utredas

”Värdet av mammografi för äldre kvinnor i studier som kommit senare borde analyseras mer ingående”, skriver de styrande partierna i Stockholms landsting till hälso- och sjukvårdsförvaltningen som får i uppdrag att utreda screening även för kvinnor över 74.

Glädjande besked

SPF Seniorerna har vid ett flertal tillfällen kritiserat åldersgränsen och kräver att den tas bort. Nu ser man positivt på att frågan väcks.

– Att det största landstinget tar upp detta är jättebra. Kanske händer det något postivt, att åldersgränsen slopas. Vi inom SPF var tidigt ute med att påpeka det som nu SLL är i färd med att utreda, säger Gösta Bucht, SPF Seniorernas sakkunnige inom hälso- och sjukvårdsfrågor.

Var femte över 74

– Tidig upptäckt av cancer räddar liv. Var femte kvinna som drabbas av bröstcancer är över 74 år. Dagens åldersgräns för mammografi baseras på över 30 år gamla analyser och behöver uppdateras – det handlar om både etiken och om den medicinska utvecklingen. Vi måste stoppa åldersdiskrimineringen i vården, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd.

Vill slopa gränsen

En undersökning från Cancerfonden visar att åtta av tio äldre kvinnor är starkt kritiska till att de efter att ha fyllt 75 inte längre kallas till mammografi.

– Åldersgränsen för mammografi ifrågasätts av många. Risken att dö i bröstcancer minskar med 25 procent om man deltar i screeningen. Därför är det viktigt att utreda åldersgränsen, säger Ella Bohlin (KD), vårdutvecklingslandstingsråd.

Åldersdiskriminering

”De åldersgränser som använts i randomiserade studier kan vara åldersdiskriminerande och leda till eventuell åldersdiskriminering när resultaten omsätts i praktiska rekommendationer”, skriver man till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Kräver remiss

För de äldre kvinnor som vill fortsätta gå på mammografi är det heller inte lätt att få en tid, visar undersökningen. Bara i Blekinge, Dalarna, Kronoberg, Norrbotten och Stockholm är det var möjligt för kvinnor över 74 att själv boka tid för mammografi (uppgift från 2017). I övriga landsting krävs remiss från vårdcentralen.

Fler borde ifrågasätta

”SPF seniorerna är av uppfattningen att även kvinnor över 74 år bör regelbundet erbjudas en avgiftsfri mammografi. Detta bör genomföras nu”, skrev SPF Seniorerna i ett remissvar i en statlig utredning redan för tre år sedan. Målet är att de nationella riktlinjerna ska ändras.

– Det SLL gör är bra. Andra regioner och landsting borde också ifrågasätta nuvarande åldersgräns. Helst av allt borde staten tar sitt ansvar, säger Gösta Bucht.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2018-11-21
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas