Covid-19: Ministern och myndigheten varnar äldre
Foto: Getty Images
Nyheter | Uppmanar

Covid-19: Ministern och myndigheten varnar äldre

Just nu pågår en nationell vaccinationsinsats till äldre för att behålla sitt skydd mot covid-19. Men bara en tredjedel har nappat.

Jan Arleij
Publicerad 2024-04-25

Under våren 2024 erbjuds påfyllnadsdos med vaccin mot covid-19 till alla personer 80 år och äldre, och till personer 65 år och äldre med dagliga omsorgsinsatser.

Den nationella vaccinationsinsatsen har pågått sedan början av april, men trots det har bara ungefär 30 procent av alla personer som är 80 år och äldre i landet vaccinerat sig.

Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) är bekymrad över den siffran.

– Risken för att bli allvarligt sjuk i covid-19 ökar med åldern och vaccinets skydd avtar dessutom snabbare hos äldre. Därför behöver äldre personer fylla på vaccinet två gånger per år för att ha ett starkt skydd under hela året, säger Anna Tenje till Senioren.

Under de senaste veckorna har smittspridningen av covid-19 avtagit. Kan det vara en förklaring?

– Det är ändå viktigt att de som rekommenderas vaccin tar det. Genom att ta en påfyllnadsdos nu har dessa grupper ett fortsatt skydd under sommaren och i samband med en eventuell tidig hösttopp, innan det är dags att fylla på med vaccin igen inför vintersäsongen.

Men varför tror du att bara 30 procent har vaccinerat sig hittills?

– Det har inte dragits några slutsatser än om varför det ser ut så här men vi kan konstatera att där det har gjorts riktade insatser till personer som rekommenderas vaccin är täckningsgraden högre. Till exempel när målgruppen fått personliga kallelser till vaccination och där tillgängligheten varit hög. Och när det har gått att boka tider för vaccination och då inte enbart digitalt så har fler vaccinerat sig.

Anna Tenje.

Anna Tenje konstaterar att under den gemensamma vaccinationskampanjen som genomfördes i höstas där man vid ett och samma tillfälle kunde få vaccin mot både influensa och covid-19 blev vaccinationstäckningen bland personer 80 år och äldre över 77 procent, vilket var betydligt högre än i många andra europeiska länder.

– Nu hoppas jag att fler personer tar vaccinet för att öka skyddet.

”Kan leda till döden”

Också Folkhälsomyndigheten försöker nå ut med samma budskap som Anna Tenje.

– Vi vill verkligen poängtera nyttan med att ta vaccindosen mot covid-19 som erbjuds nu i vår. De som tog förra årets vårdos visade sig ha en markant lägre risk att hamna på sjukhus under sensommaren och hösten, säger statsepidemiologen Magnus Gisslén i ett pressmeddelande.

Magnus Gisslén.

80-plussarna och 65-plussare med omsorgsinsatser är extra känsliga och behöver fylla på sin vaccination två gånger om året för att bibehålla sitt skydd mot allvarlig sjukdom och död, understryker Folkhälsomyndigheten.

– Covid-19 orsakar fortsatt allvarlig sjukdom, och kan i värsta fall leda till döden. Därför rekommenderas personer som tillhör riskgrupp att vaccinera sig, säger generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Jan Arleij
Publicerad 2024-04-25

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas