Lägre risk för postcovid hos vaccinerade
Foto: Getty Images
Nyheter | Forskning

Lägre risk för postcovid hos vaccinerade

Risken att drabbas av postcovid efter en covidinfektion minskade hos personer som vaccinerat sig. Det visar en ny studie från Göteborgs universitet.

Jan Arleij
Publicerad 2023-12-04

Studien omfattar över en halv miljoner personer – alla registrerade fall av vuxna som fick covid-19 för första gången under perioden 27 december 2020 till 9 februari 2022 i de två största regionerna i Sverige, Stockholm och Västra Götaland.

– Resultaten ger stöd för ett starkt samband mellan vaccination mot covid-19 före förstagångsinfektion och minskad risk att diagnostiseras med postcovid, där fler doser ger bättre skydd, konstaterar Maria Bygdell, forskare inom invärtesmedicin och klinisk nutrition vid Göteborgs universitet, en av de huvudansvariga bakom studien, i ett pressmeddelande.

Över 50 procent

Hälften av de som inkluderades i studien hade tagit en eller flera vaccindoser innan infektion. Bland dessa diagnosticerades 0,4 procent med postcovid medan i den ovaccinerade gruppen var siffran 1,4 procent.

Studien visar därmed på en minskad risk för postcovid med 58 procent efter vaccination.

Maria Bygdell. Foto: Karin Allander

Forskarna granskade också betydelsen av vilket vaccin man hade fått. Här såg man inga påtagliga skillnader, om än ett något lägre skydd mot postcovid i den grupp som fick en kombination av Astra Zeneca och Pfizers covidvaccin.

Flera doser

Antalet doser verkade också spela roll. En dos vaccin minskade risken för postcovid med 23 procent, två doser minskade risken med 59 procent och tre doser minskade risken med 73 procent.

– Fortsatta studier bör utvärdera om ytterligare vaccinationer ger motsvarande ökande skydd över tid mot postcovid som komplikation av covidinfektion, säger Fredrik Nyberg, gästprofessor vid Göteborgs universitet som också står bakom studien.

Fredrik Nyberg. Foto: Malin Arnesson

Postcovid

Postcovid kan uppstå efter den akuta fasen av en covid-19-infektion och hålla i sig under lång tid. Tillståndet kan medföra trötthet, apati och svårigheter med minne och koncentration.

Studien är publicerad i den medicinska tidskriften Bmj.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2023-12-04

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas