Stor skillnad när det gäller vaccinationsgrad bland äldre
Foto: Getty Images
Nyheter | covid-19

Stor skillnad när det gäller vaccinationsgrad bland äldre

I Stockholm är andelen 34 procent. I Värmland 78 procent. Nu får Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta reda på varför vaccinationsgraden när det gäller covid-19 bland äldre skiljer sig så mycket åt i landet.

Jan Hagberg
Publicerad 2023-10-13
Jakob Forssmed. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

– Vi behöver öka kunska­pen om varför vaccinationsgraden bland äldre skiljer sig åt inom och mellan olika regioner. Vaccinet är ett effektivt skydd mot allvarlig sjukdom vid covid-19 och vi behöver göra mer för att fler kan vaccineras, säger socialminister Jakob Forssmed (KD) i ett pressmeddelande.

När det gäller vaccinationstäckningen för aktuell påfyllnadsdos för personer som är 80 år och äldre skiljer det sig alltså mycket beroende på var i landet du bor.

Genomsnittet för riket är 55,7 procent för aktuell påfyllnadsdos (från 1 mars 2023).

I Stockholm är vaccinationsgraden lägst med 34 procent följt av Västernorrland med 43,6 procent.

Värmland har högst vaccinationstäckning med en andel på 78,2 procent följt av Västmanland på 74,3 procent.

Anna Tenje. Foto: Tomas Södergren

– Många i Sverige har genom tidigare covid-19-infektion och vaccination ett gott skydd mot allvarlig sjukdom. Eftersom vaccinationsgraden bland äldre skiljer sig åt på olika platser i landet behöver vi förstå varför. Alla äldre måste kunna få ett fullgott skydd oavsett var i landet de bor, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M).

Förutom att undersöka skillnaderna inom och mellan regionerna ska Folkhälsomyndigheten även lyfta exempel som visar hur regionerna kan jobba för att fler äldre ska vaccinera sig mot covid-19.

1 oktober uppdaterade Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer gällande vaccinering mot covid-19 och nu rekommenderas personer mellan 65 och 79 år samt personer i riskgrupp som är 18 år och äldre en dos under hösten/vintern 2023.

Detsamma gäller för personer som är 80 år och äldre samt personer som bor på äldreboenden.

Covid-19 vaccinationstäckning aktuell påfyllnadsdos (från 1 mars 2023) i befolkningen 80 år och äldre. Riket och län. Andel (procent)

Riket 55,7
Stockholms län 34,0
Uppsala län 71,4
Södermanlands län 58,4
Östergötlands län 60,6
Jönköpings län 64,0
Kronobergs län 54,8
Kalmar län 59,7
Gotlands län 51,1
Blekinge län 64,4
Skåne län 64,9
Hallands län 58,1
Västra Götalands län 53,1
Värmlands län 78,2
Örebro län 55,9
Västmanlands län 74,3
Dalarnas län 69,4
Gävleborgs län 54,2
Västernorrlands län 43,6
Jämtlands län 59,7
Västerbottens län 64,9
Norrbottens län 52,7

Källa: Folkhälsomyndigheten

Jan Hagberg
Publicerad 2023-10-13

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas