Politiker lovar driva på för vaccinationer
Många politiker på plats.
Nyheter | Almedalen

Politiker lovar driva på för vaccinationer

Förhoppningarna om ett nationellt vaccinationsprogram för äldre ökar. En klar majoritet av riksdagens partier tycks helt överens om nyttan och nödvändigheten.

Jan Arleij
Publicerad 2024-06-26

Beskeden från riksdagspolitiker i Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna på tisdagens paneldebatt i Almedalen var tydliga: behovet av ett vaccinationsprogram är uppenbart.

Eva Eriksson, SPF Seniorernas förbundsordförande, tog till den lite tuffare parlören för att göra klart att tålamodet nu tryter hos landets seniorer som i snart tio års tid har försökt få politikerna att införa ett program för kostnadsfri vaccination mot säsongsinfluensa, lunginflammation och bältros.

– Det borde ha införts för länge sedan. Det är en självklarhet att alla äldre ska omfattas av ett vaccinationsprogram. Många med svaga pensioner avstår. Dagens situation innebär därför en orimlig ojämlikhet. Det handlar om tillit och förtroende för samhället.

Hård kritik

De beslutande partierna har tidigare förklarat sin ovilja att satsa på ett program med att det inte skulle finnas tillräckligt vetenskapligt stöd, så kallad evidens.

Men det resonemanget kritiserade Eva Eriksson fränt:

– Varför anses plötsligt evidens vara så viktigt när det gäller ett vaccinationsprogram när vården samtidigt stoppar i äldre så mycket läkemedel i olika kombinationer utan att det finns någon rimlig evidens för nyttan med det? frågade hon retoriskt.

Eva Eriksson under seminariet. Foto: Jan Arleij

Det blir självklart billigare för samhället att betala för vaccinerade äldre som undgår sjukdomar än att betala för sjukvård för äldre som drabbas av bältros och lunginflammation, fortsatte Eva Eriksson.

– Vi har väntat så länge på politisk handling. Nu måste det vara dags. Medicinska fakta talar alltmer sitt tydliga språk. Samtidigt blir vi allt fler äldre och många fler 80-plussare framöver. Vad tvekar man om, varför väntar man?

Bevis växer fram

Kravet på bättre vetenskapliga belägg för nyttan med ett vaccinationsprogram kom också att läggas fram under seminariet, inför tydligt intresserade politiker.

Virusforskaren Niklas Arnberg, professor och ordförande i Pandemifonden, redogjorde för de allt starkare fynden. Han betonade att man måste förstå vilken nytta ett vaccinationsprogram kan göra för sköra äldre som naturligt drabbas av ett försvagat immunförsvar.

Niklas Arnberg presenterade fakta.

– Virus kan förvärra andra sjukdomar och även orsaka sjukdomar. Faktum är att virus orsakar mellan 12-20 procent av all cancer. Riskerna för hjärt- och kärlsjukdomar ökar med upp till 30 gånger. Diabetes och astma är andra exempel, förklarade Niklas Arnberg som gjorde klart att kunskapsläget idag är mycket större än för några decennier sedan och att slutsatsen egentligen borde vara självklar för alla partier.

– Det handlar inte bara om att förstärka folkhälsan utan också att minska belastningen på sjukvården och på samhällsekonomin.

Niklas Arnberg pekade också på att antibiotikaanvändningen skulle kunna minskas.

Starka skäl

Partiernas företrädare höll med om att ett program nu tycks vara nödvändigt och mycket väl motiverat.

Socialdemokraterna lovade genom Mikael Dahlqvist, ledamot i socialutskottet, att lyfta frågan i socialutskottet under hösten.

Sverigedemokraternas Mona Olin lovade å sin sida att mycket mer aktivt försöka påverka sitt parti att driva frågan i kommande budgetdiskussioner.

Budgetförhandlingarna mellan regeringspartierna inför 2025 års statsbudget pågår och kommer att ta fart under sensommaren och hösten. De samtalen avgör i praktiken om det blir något nationellt vaccinationsprogram.

Synvända behövs

Liberalernas Malin Danielsson tror att partiernas ekonomiskpolitiska talespersoner nu behöver påverkas om programmet ska bli verklighet, och då krävs krassa argument om att samhällsekonomin tjänar på att investera i ett vaccinationsprogram.

– En synvända måste till som gör att vi förstår vad det betyder att äldre faktiskt lever många fler friska år och fortsätter att vara aktiva och i allt högre grad också fortsätter att arbeta.

Pengar talar

Det vinner förstås också samhället på, sa Malin Danielsson. Krasst uttryck: kan samhället se till att fler äldre håller sig friska längre kan de också bidra mer till samhällsekonomin.

– Det här är ekonomiska argument som vi behöver lyfta fram mer aktivt inom våra partier. Då ökar möjligheterna att man verkligen skjuter till de pengar som behövs för att finansiera ett nationellt vaccinationsprogram för äldre.

Jan Arleij
Publicerad 2024-06-26

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas