Vaccinationer för äldre: Därför avvaktar regeringen
Eva Eriksson argumenterar. Göran Hägglund (t v) och Fredrik Lundh Sammeli (S) lyssnar.
Nyheter | Besked på väg

Vaccinationer för äldre: Därför avvaktar regeringen

- Det kan kännas hårt att säga det, men en nyttokalkyl behövs innan vi kan säga ja till ett nationellt vaccinationsprogram för äldre.

Jan Arleij
Publicerad 2023-06-30

Det sa Adam Reuterskiöld (M) från riksdagens finansutskott när hälso- och sjukvårdsföretaget MSD Sverige höll ett seminarium i Almedalsseminarium på torsdagen (29/6) med rubriken ”Ett nationellt vaccinationsprogram för äldre”.

Adam Reuterskiöld hänvisade till det pressade statsfinansiella läget, och medgav att frågan är långt i från avgjord.

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson fanns med i panelen. Hon avvisade invändningar om kostnader som irrelevanta.

– Det är ju tvärtom så att det finns stora möjligheter att spara pengar. Att införa ett nationellt vaccinationsprogram för äldre skulle inte bara rädda liv utan också minska lidande och definitivt spara resurser i hälso- och sjukvården.

Efter rent vatten

Enligt Folkhälsomyndigheten är vaccinationer, näst efter rent vatten, det som mest effektivt bidrar till folkhälsan i världen, konstaterade moderatorn Göran Hägglund, tidigare partiledare för KD.

Adam Reuterskiöld hade inga invändningar mot argumentet, men påpekade att sittande utredning måste inväntas för att få bästa möjliga beslutsunderlag.

– Det kan finnas andra åtgärder som har högre nytta och det är regeringens ansvar att bedöma det.

– Det är också intressant att olika regioner fattat olika beslut om gratis vaccin till äldre. Det är värt att studera deras olika motiv lite närmare.

Stötts och blötts

2016 rekommenderade Folkhälsomyndigheten att alla äldre och andra riskgrupper kostnadsfritt skulle ges tillgång till bland annat vacciner mot influensa och pneumokocker. Detta oberoende av var i Sverige man bor.

Därefter har frågan diskuterats i olika forum och i budgetpropositionen 2022 valde regeringen besluta att vaccination mot pneumokocker skall erbjudas endast till alla födda 1947 och senare det år de fyller 75 år.

– Detta är ett steg på vägen men idag finns trots detta stora regionala skillnader i skyddet som erbjuds de äldre, underströk Eva Eriksson.

– Det är ytterligare ett skäl till att det är hög tid att gå från ord till handling och införa ett nationellt vaccinationsprogram för alla äldre!

Spelar schack

Riksdagen måste orka ta beslut någon gång, fortsatte Eva Eriksson.

– Det är klart och tydligt angett i lagen att vi ska ha likvärdig vård i det här landet. Då kan man inte spela schack med äldres hälsa som nu sker. Det är en fråga om trygghet.

Hejdar resistens

I panelen fanns också bland andra Malin Grape, ambassadör för anitibiotikaresistens på socialdepartementet. Hon lyfte ytterligare ett argument för ett nationellt vaccinationsprogram för äldre som innebär att om färre insjuknar i lunginflammation, influensa och bältros så går också användandet av antibiotika ner.

I januari nästa år blir den utredning som ligger till grund för ett politiskt beslut om ett nationellt vaccinationsprogram för äldre färdig, meddelade Christian Karlsson (KD), ordförande socialutskottet.

Hela panelen, från vänster moderatorn Göran Hägglund, tidigare socialminister, SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson, sedan Fredrik Lundh Sammeli (S), vice ordförande i socialutskottet, Malin Grape, AMR-ambassadör, socialdepartementet, Christian Karlsson (KD), ordförande i socialutskottet och Adam Reuterskiöld (M), ledamot i finansutskottet.
Jan Arleij
Publicerad 2023-06-30

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas