Ett slag för vaccination mot lunginflammation
Nyheter | HÄLSA
Foto: Gettyimages

Ett slag för vaccination mot lunginflammation

Den här veckan (24-30 april) pågår Världsvaccinationsveckan, utlyst av Världshälsoorganisationen WHO. Målet är att övertyga om betydelsen av vaccinationer.

Jan Arleij
Publicerad 2021-04-28

– När alla riktar blickarna på vaccinfrågan erbjuder Världsvaccinationsveckan 2021 en oöverträffad möjlighet att bygga allmänhetens förtroende för värdet av alla vacciner och hjälpa till att bygga långsiktigt stöd för vaccinering, skriver WHO på sin hemsida.

Men i skuggan av pandemin har vaccinationer mot andra sjukdomar i en del länder satts på paus på grund av en hårt belastad sjukvård. Problemet har uppmärksammats av läkemedelsföretagens internationella branschförening IFPMA och en rad andra organisationer.

Föredöme i norr

I Sverige lyfter SPF Seniorerna och Lif som är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige, behovet av ett nationellt vaccinationsprogram för äldre.

Bland annat pekar man på Region Norrbottens arbete mot pneumokocksjukdom. Metoden är att ”proaktivt” vaccinera 65 år+ och andra riskgrupper.

Bra effekt

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och med stöd från ett flertal intresse- och seniororganisationer togs 2018 ett beslut i regionen att kostnadsfritt vaccinera samtliga riskgrupper mot pneumokocksjukdom i samband med andra vårdbesök året runt.

– Att vi erbjuder i princip alla som tillhör riskgrupper vaccination i samband med att man besöker vården, av vilken orsak som helst, har gjort att det har blivit väldigt bra effekt och god täckningsgrad i vår region, säger Anders Nystedt, smittskyddsläkare i Region Norrbotten (bilden).

Rekommenderas för 65+

I Sverige insjuknar ungefär 1 500 personer varje år i så kallad invasiv pneumokocksjukdom.
Det är en bakteriell infektion som kan orsaka lunginflammation, inflammation i mellanöron och bihålor, i svårare fall blodförgiftning, sepsis och hjärnhinneinflammation.

Dölj faktaruta

Anders Nystedt ser tre huvudsakliga fördelar med att satsa på vaccination mot pneumokocksjukdom:

– Det finns antibiotikaperspektivet och vårdkonsumtionsperspektivet, men det finns ju också det individuella perspektivet. Att slippa få den här typen av sjukdom som innebär lidande och som också kan ge komplikationer på sikt.

Anders Nystedt skulle gärna se att Sverige instiftade ett nationellt vaccinationsprogram för äldre, likt det som finns för barn.

Han menar att det skulle ge en stor hälsoekonomisk vinst, en avlastning för vården och ett minskat lidande för patienter.

Ytterligare ett skäl som förespråkarna för pneumokockvaccination anför är att det förebygger följdsjukdom i lungorna av covid-19.

Kostar olika

Det går att vaccinera sig mot invasiv pneumokocksjukdom inom sjukvården och på vårdcentraler liksom på privata vaccinationskliniker runt om i Sverige. Men avgiften varierar beroende på var i Sverige man bor.

I dagsläget är det kostnadsfritt i följande regioner: Stockholm, Skåne, Norrbotten, Jönköping, Östergötland, Uppsala, Gävleborg, Västmanland, Jämtland/Härjedalen, Blekinge, Gotland, Kronoberg, Kalmar, Sörmland, Värmland och Örebro (70+ år).

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2021-04-28
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas