Stor okunskap om skydd mot lunginflammation
Foto: Colourbox
Nyheter | Hälsa

Stor okunskap om skydd mot lunginflammation

Två av tre känner inte till att det är möjligt att vaccinera sig mot pneumokocker, den vanligaste orsaken till lunginflammation. Det visar en ny Sifoundersökning.

Jan Arleij
Publicerad 2019-01-18

Hälften känner inte till vilka som löper större risk att drabbas, bland annat personer med kroniska sjukdomar och äldre.

Varannan är däremot positiv till att vaccinera sig mot lunginflammation om de fick möjligheten, visar undersökningen som har beställts av läkemedelsföretaget Pfizer.

Oroväckande

Influensa och även en vanlig förkylning ökar risken för att få lunginflammation. En av de vanligaste orsakerna, och som kan leda till särskilt allvarlig lunginflammation, är pneumokockbakterier.

– Att kännedomen om att det går att vaccinera sig mot pneumokocker är så låg är oroväckande. Sannolikt beror detta på okunskap om att pneumokocker är den vanligaste orsaken till lunginflammation, säger Andreas Palmborg, medicinsk rådgivare inom området vacciner på Pfizer.

Bör passa på

Folkhälsomyndigheten anser också att äldre bör vaccinera sig mot pneumokocker.

– De riskgrupper som vaccinerar sig mot influensan bör också vaccinera sig mot lunginflammation, säger Adam Roth, specialistläkare och chef på enheten för vaccinationsprogram på Folkhälsomyndigheten.

Kostnadsfritt

Det finns ingen anledning att avvakta med pneumokockvaccin även om det skulle vara brist på influensavaccin.

– Tvärtom kan det vara extra bra att ha ett stärkt skydd mot pneumokocker, eftersom en pneumokockinfektion kan följa på en influensainfektion, säger Adam Roth.

Om Sifo-undersökningen

Sifo-undersökningen genomfördes den 1-7 november 2018 i Kantar Sifos riksrepresentativa slumpmässigt rekryterade webbpanel.

1 018 svar har samlats in från den svenska allmänheten i åldersgrupp 18-79 år.

Dölj faktaruta

Vissa regioner erbjuder kostnadsfri vaccination mot lunginflammation, bland annat Norrbotten.

Något som SPF Seniorerna länge har krävt att samtliga regioner bör göra.

Så många insjuknar

Varje år drabbas cirka 100 000 personer i Sverige av lunginflammation.

Under de senaste tio åren har i årsgenomsnitt 37 648 personer i Sverige blivit så sjuka att de lagts in på sjukhus.

Många insjuknar i lunginflammation under influensasäsongen, som oftast har sin topp i februari.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2019-01-18

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas