Ge äldre skydd mot lunginflammation
Foto: Colourbox
Nyheter | Vaccination

Ge äldre skydd mot lunginflammation

Ge vaccin mot lunginflammation till alla över 65 år, kräver landets seniororganisationer. FHM rekommenderade vaccin till alla 65+ redan för fyra år sedan.

Jan Arleij
Publicerad 2020-05-18

I ett brev till Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson framhåller SPF Seniorerna, PRO och SKPF Pensionärerna att åtgärden skulle värna seniorers hälsa.

Samtidigt skulle Sveriges ansträngda sjukvård avlastas genom att sjukdom som kräver vård förhindras, hävdar organisationerna.

– I ljuset av rådande pandemi tar vi på nytt upp frågan om vaccination emot invasiv pneumokocksjukdom, skriver seniororganisationerna som i flera år har arbetat för ett äldrevaccinationsprogram som inkluderar vaccination mot lunginflammation (pneumokock), bältros och säsongsinfluensa.

Sprider sig till vävnad

Ordet ”invasiv” är en medicinsk term som används om exempelvis en typ av tumör eller infektion, som sprider sig från en primär härd till omgivande vävnad.

Källa: synonymer.se

Dölj faktaruta

Enligt Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens statistik insjuknar ungefär 1 500 personer varje år i Sverige i pneumokocksjukdom. Av dessa avlider 1–2 procent.

Börjar med influensa

När en bakteriell infektion uppträder som komplikation till en virusinfektion i de övre luftvägarna är det i regel pneumokocker som ligger bakom när det gäller exempelvis influensa.

En lunginflammation kan ha olika orsaker, men pneomokocker är alltså en vanlig orsak.

Källa: SPF Seniorerna

Dölj faktaruta

– Pneumokockvaccin ingår sedan 2009 i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, vilket har gett tydliga effekter genom att ta bort de serotyper som vaccinet innehåller från cirkulation i samhället, skriver organisationerna.

Bör skyddas

Men äldre måste skyddas mot andra serotyper av pneumokocker och det går genom vaccination, betonar man i brevet.

– Äldre behöver precis som barn skydd mot pneumokocksjukdom.

Till regeringen

Brevet skickades den 6 maj och är undertecknat av SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson, Christina Tallberg, ordförande för PRO och Berit Bölander, ordförande för SKPF Pensionärerna.

Exemplet Norrbotten

Region Norrbotten beslutade i mars 2018 att kostnadsfritt vaccinera alla över 65 år mot pneumokocksjukdom. Sjukvården i Norrbotten passar på att erbjuda detta varje gång en ovaccinerad person är på besök inom vården, året runt, oavsett anledning.

Folketinget och regeringen i Danmark beslutade den 31 mars 2020 att invånare som är 65 år eller äldre och riskgrupper ska skyddas emot pneumokocker genom kostnadsfri vaccination. Syftet med det nya vaccinationsprogrammet är att minska antalet sårbara patienter som drabbas av allvarliga sjukdomar och hjälpa till att förhindra överbelastning av sjukvårdssystemet under utbrottet av coronaviruset i Danmark.

Dölj faktaruta

Man räknar upp en rad argument och exempel. Bland annat rekommenderar Världshälsoorganisationen (WHO) vaccination mot respiratoriska sjukdomar.

Sätta press

Folkhälsomyndigheten förordade redan för fyra år sedan att alla över 65 år och riskgrupper ska vaccinera sig mot invasiv pneumokocksjukdom genom ett särskilt vaccinationsprogram.

Exemplet Danmark

Folketinget och regeringen i Danmark beslutade den 31 mars 2020 att invånare som är 65 år eller äldre och riskgrupper ska skyddas emot pneumokocker genom kostnadsfri vaccination. Syftet med det nya vaccinationsprogrammet är att minska antalet sårbara patienter som drabbas av allvarliga sjukdomar och hjälpa till att förhindra överbelastning av sjukvårdssystemet under utbrottet av coronaviruset i Danmark.

Dölj faktaruta

– Sedan dess väntar vi på kraftfullare besked än att frågan är under beredning, skriver seniororganisationerna som nu vill få Folkhälsomyndigheten att trycka på regeringen för att få den ”att gå från mångårig beredning till agerande”.

”Seniorer bör vaccinera sig”

Hallå där, Thony Björk, SPF Seniorernas sakkunnige i läkemedelsfrågor. Kan man själv gå till sin vårdcentral och mot avgift få vaccinera sig mot pneumokocker idag?
– Folkhälsomyndigheten rekommenderar redan idag att de som är 65 år eller äldre skall ta vaccination mot pneomokocksjukdom. Det finns också en rekommendation för vissa riskgrupper men efter att läkare gjort en bedömning. De olika regionerna bestämmer idag vilka som får vaccinet kostnadsfritt och vilka som får betala själva. Det är detta vi vill ändra på och få vaccination kostnadsfritt i ett nationellt vaccinationsprogram för äldre. Så det bästa är att kontakta sin vårdcentral för att höra vilka regler som gäller i regionen.

Thony Björk.

Hur hög täckningsgrad bedömer du att vi har idag i Sverige när det gäller 65-plussare och vaccination mot pneumokocker?
– En undersökning från YouGov år 2014 visade att de som var 65-80 år ville vaccinera sig, men många vet inte ens om att möjligheten finns. Vid influensasäsongen 2014-2015 vaccinerade sig 49,5 procent av de som var 65 år eller äldre. När det gäller dagsläget för pneomokockvaccination har jag inga siffror.
– Det vi vet är de siffror vi angav i brevet till Folkhälsomyndigheten, det vill säga Region Norrbotten som det lysande exemplet, där täckningsgraden idag är 50 procent.

Ungefär hur länge har SPF Seniorerna krävt ett nationellt vaccinationsprogram med gratis pneumokockvaccination för 65+?
– Den broschyr som vi har och som heter ”Lika rätt till vaccination” är daterad september 2015, så det är i vart fall cirka fem år som vi har drivit frågan.

Hur dyrt mellan tummen och pekfingret skulle det vara för staten?
– Den beräkning vi har gjordes 2015, och då skulle det kosta cirka 315 miljoner kronor per år för att vaccinera samtliga personer 65 år eller äldre med ett program bestående av influensa, pneumokocksjukdom och bältros. Då kostade bara influensavaccineringen 162 miljoner, så det krävdes ett tillskott på ca 150 miljoner kronor. Men i den andra vågskålen ligger minskade kostnader för sjukvården, både direkta och indirekta kostnadsbesparingar.

Så vad tror du – finns andra skäl än ekonomiska till varför regeringen håller emot?
– Ja, det gäller nog inte bara pengarna, det måste visas att man effektivt hindrar smittspridning eller minskar sjukdomsbördan, att det är etiskt och humanitärt hållbart och samtidigt samhällsekonomiskt kostnadseffektivt. Folkhälsomyndigheten lyckades vid tidigare analys inte tillräckligt visa den samhällsekonomiska vinsten. Men myndigheten förbättrar nu sitt underlag till regeringen.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2020-05-18

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas