Krisen kan öppna för vaccination åt alla
Nyheter | Hälsa

Krisen kan öppna för vaccination åt alla

Pandemin ökar trycket på regeringen att fatta beslut om ett nationellt vaccinationsprogram för äldre.

Jan Arleij
Publicerad 2020-09-02

Det var en av slutsatserna när frågan om regeringens ”försvunna” beslut lyftes på Folkhälsodalens seminarium i tisdags (1/9).

I panelen fanns Thony Björk, SPF Seniorernas sakkunnige i läkemedelsfrågor:

– Det är väldigt angeläget att vi snarast får ett vaccinationsprogram som omfattar alla äldre i hela landet. Det handlar inte minst om jämlikhet och rättvisa.

I panelen

Göran Stiernstedt, ledamot i Coronakommissionen
Sofia Nilsson (C), Riksdagen
Thony Björk, expert i läkemedelsfrågor, SPF Seniorerna
Jonas Vikman, expert, läkemedel och vacciner, LIF
Per Öhlén, chef Sanofi Pasteur Norra Europa

Dölj faktaruta

Göran Stiernstedt, infektionsläkare, utredare av bland annat svensk primärvård och nu ledamot i Coronakommissionen höll med:

– Det finns också skäl att vaccinera brett även före 65 år, eftersom vaccin generellt inte fungerar lika effektivt på äldre som yngre. Principen är att ju fler gånger man vaccinerar sig mot något desto större skydd bygger man upp.

Fler skulle vilja

Thony Björk redovisade argument som SPF Seniorerna under en följd av år har fört fram när man krävt ett nationellt program för alla 65-plussare som omfattar influensa, lunginflammation och bältros.

– Det blir hälsoekonomiskt en stor besparing för vården och samhället. Viktigare ändå är kanske den livskvalitet det innebär att inte blir sjuk. Ett program signalerar också vilken vikt ett samhälle lägger vid att ta hand om sina äldre.

Thony Björk.

– Ett program kan också få fler seniorer att vilja vaccinera sig. Det öppnar dessutom för att lägga till möjligheter att vaccinera mot fler sjukdomar.

Momentum

I panelen fanns en politiker med insyn, Centerpartiets riksdagsledamot Sofia Nilsson.

– Vi måste, som SPF Seniorerna och Thony Björk framhåller, få en rättvisare och mer jämlik vaccination av äldre. Faktum är att pandemin öppnar ett fönster i den här frågan genom att intresset och kunskapen om äldrefrågor är så mycket större nu än för ett år sedan.

Svart hål

Alla parter i debatten tycktes vara helt överens om nyttan med ett nationellt vaccinationsprogram.

Också regeringens egen myndighet – Folkhälsomyndigheten – har levererat ett färdigt förslag till regeringen. Det gjordes redan 2016.

Det här är Folkhälsodalen

Sedan 2013 en mötesplats för sjukvårdspolitiska samtal under Almedalsveckan.
Men sedan coronaviruset tvingade Almedalen att stänga 2020 har den sjukvårdspolitiska mötesplatsen ägt rum den 31/8 och 1/9 genom ett så kallat digifysiskt möte i Stockholm med möjlighet för alla att delta på nätet.
Deltagare är patienter, politiker, beslutsfattare och professionen inom sjukvården.
Syftet är att få fram idéer som leder till konkreta förbättringar av svensk hälso- och sjukvård.

Dölj faktaruta

– Men det har tyvärr försvunnit i regeringens svarta hål. Det finns inga signaler eller förklaringar till varför beslutet dröjer, sa en kritisk Jonas Vikman, expert på läkemedel och vacciner vid LIF, branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige.

– Det hade förstås varit värdefullt om regeringen hade haft en representant på plats idag, sa Thony Björk till Senioren efter seminariet.

Besked

Om några veckor lägger regeringen fram sin budget för 2021. Sofia Nilsson sa under seminariet att ”vi har frågat högt uppe i Centerpartiet”.

Återstår att se om man får gehör när regeringen sätter ner foten.

Danmark – men inte Sverige

– Det är obegripligt att regeringen segar så i en fråga om äldres hälsa och välbefinnande. Det säger SPF Seniorernas samhällspolitiske chef Martin Engman.

– Fyra år har gått sedan expertmyndigheten förordade att seniorer ska erbjudas kostnadsfri vaccination mot influensa och lunginflammation. Och inget har hänt!

Martin Engman.

Folkhälsomyndigheten har sedan 2016 rekommenderat regionerna att införa vaccinationerna.

– Men regionerna måste inte följa det och kan dessutom ta betalt. Bostadsort och plånbok ska inte avgöra vilken vård och behandling man får, säger Martin Engman.

– I Sverige ska vården istället vara jämlik. Det är dags att regeringen lever upp till denna grundläggande princip, även när det gäller vaccination för äldre.

Folkhälsomyndigheten bedömer att bra och säkert covid-19-vaccin för seniorer kan komma fram först i slutet av 2021.

Detta sena datum menar Martin Engman är ytterligare ett argument för att snarast verkställa ett nationellt vaccinationsprogram för äldre mot lunginflammation.

– Äldres immunförsvar är typiskt sett svagare. Dessutom gör covid-19 lungorna mottagligare för andra infektioner, som pneumokocker. Vaccin skyddar mot sjukdom och i förlängningen skador och för tidig död.

– Det är också skälet till att Danmark nu erbjuder seniorer kostnadsfri vaccination mot pneumokocksjukdom, och Norge rekommenderar vaccination.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2020-09-02

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas