Äldre med smärta förringas av vården
Foto Colourbox
Medicin | Nyheter | Omsorg | Vård | Ålderism

Äldre med smärta förringas av vården

Äldre personer med smärta upplever att de blir förbisedda i mötet med vården på grund av att de är gamla.

Jan Arleij
Publicerad 2020-09-09

Det konstaterar SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, i den nya rapporten ”Läkemedelsbehandling av vanliga smärttillstånd hos äldre personer”.

SBU:s genomgång av olika studier visar att äldre har känt att de blir förringade och inte tagna på allvar.

– Det kan därför vara motiverat att undersöka, problematisera och vid behov förbättra vårdpersonalens inställningar och attityder till smärta hos äldre, konstaterar SBU.

Svag kunskap

Studierna visar också att såväl personal inom vård och omsorg som äldre personer med smärta upplevt att vårdpersonal har bristande kunskaper om smärta och smärtbehandling.

Äldre personer har också upplevt att det finns brister i kommunikationen med vårdpersonalen.

– Detta motiverar att undersöka kunskapsläget hos vårdpersonal om smärta och smärtbehandling av äldre och ta ställning till om denna kunskap behöver förbättras.

Utesluts

SBU efterlyser också välgjorda studier av smärtlindrande läkemedel hos äldre personer som är multisjuka, ”en grupp som oftast utesluts ur forskningsstudier”.

– Det finns vissa individer som har god effekt av smärtstillande läkemedel, men det är svårt att på förhand säga vilka. Därför är det viktigt med individuell uppföljning, för att bedöma om behandlingen ska kvarstå, ändras eller avslutas, konstaterar Jonatan Alvan, apotekare och projektledare för SBU-undersökningen.

Risk för biverkning

SBU har undersökt läkemedelsbehandling av artrossmärta, smärtsam diabetesneuropati och smärta vid kotkompression.

Ett huvudresultat är att läkemedel mot sådana vanliga och långvariga smärttillstånd hos äldre har en mycket liten effekt på gruppnivå.

De är dessutom ofta förknippade med olika risker för biverkningar.

Värkmedicin som synats

I översikten har SBU tittat på effekter och biverkningar av bland annat opioider, NSAID och paracetamol.
Opioider, exempelvis morfin, medför en ökad risk för till exempel fall och frakturer.
NSAID, smärtstillande läkemedel som också fungerar inflammationsdämpande och febernedsättande, kan i vissa fall ge allvarliga magproblem eller njurpåverkan.

Dölj faktaruta

Läkemedlens smärtlindrande effekt är enligt den systematiska forskningsöversikten mycket liten jämfört med placebo, alltså när man inte får någon medicin alls.

– En minskning med cirka 3-7 skalsteg på en smärtskala där 100 motsvarar värsta tänkbara smärta, sammanfattar Christer Norman, allmänläkare och sakkunnig i projektet, i ett pressmeddelande från SBU.

”En skrämmande diskriminering”

– Det är beklämmande att även SBU kan konstatera att det finns en åldersdiskriminering när det gäller att ta besvären på allvar! Att vården ignorerar äldre på detta sätt är skrämmande.

Det säger Thony Björk, SPF Seniorernas expert i läkemedelsfrågor.

Thony Björk.

Rapporten understryker att det definitivt behövs en höjning av den medicinska och farmaceutiska kompetensen i kommunernas äldreomsorg, konstaterar han.

– Rapporten bekräftar det vi många gånger lyft fram. Dels vikten av att nogsamt följa upp och utvärdera smärtbehandling hos äldre, både för att säkerställa att effekt fås men också för att minimera biverkningar. Dels att det saknas studier på hur läkemedel faktiskt fungerar på äldre multisjuka.

Dölj faktaruta

 

Jan Arleij
Publicerad 2020-09-09

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas