Så har tiotusentals sluppit farlig medicin
Nyheter | Läkemdel
Foto: Colourbox

Så har tiotusentals sluppit farlig medicin

Omkring 76 000 seniorer har undkommit olämpliga mediciner sedan Koll på läkemedel startade för tio år sedan.

Jan Arleij
Publicerad 2019-02-11

Det berättade Lars-Åke Söderlund, ordförande i styrgruppen för projektet Koll på läkemedel under ett tioårsjubileum på måndagen (11/2) i Haga Forum i Solna inför experter, politiker och intresserade seniorer.

Projektet – som drivs av Apoteket, SPF Seniorerna, PRO och SKPF Pensionärerna – satte vid starten för ett decennium sedan som mål att halvera förskrivningen av olämpliga läkemedel till landets 80-plussare.

– Det lyckades vi med, och mycket tack vare de insatser som under åren har gjorts av projektets ambassadörer och många engagerade ute i pensionärsorganisationernas distrikt och föreningar, sa en mycket stolt Lars-Åke Söderlund.

– Samhällets medvetande om problemet med olämplig medicinering av äldre har ökat under den här tiden, och äldre själva har alltmer börjat ställa krav. Det har gett resultat!

Gulli Johansson

Koll på läkemedel uppkom efter behandlingen av Gulli Johansson; skandalen öppnade ögonen på ett helt folk, menade Lars-Åke Söderlund.

Den fel- och övermedicinerade kvinnans öde uppmärksammades av SVTs ”Uppdrag Granskning”. När mediciner sattes ut närmast förvandlades Gulli. Från att ha varit döende fick hon tillbaka sitt liv – och svensk äldrevård en fruktansvärd tankeställare.

– Avslöjandet gav en oerhörd effekt. Vi fick en folkrörelse mot felmedicineringarna, sa Lars-Åke Söderlund och visade siffror på förbättringen: på tio år har andelen 80-plussare som satts på för äldre direkt olämpliga läkemedel pressats tillbaka från 31 procent till 15 procent.

Går med

Sedan en tid har Koll på läkemedel förstärkts med landets tredje största seniororganisation, SKPF Pensionärerna med 170 000 medlemmar.

– Det är på tiden att vi också går med i arbetet. Våra medlemmar som har haft tuffa och slitsamma arbeten behöver naturligtvis också lära mer om läkemedel, vilka som är bra och nödvändiga men också när det riskerar att bli för många och felaktiga, sa förbundets ordförande Berit Bölander till Senioren under en paus.

Varför har ni inte varit med tidigare?

– Jag vet faktiskt inte, men nu är vi det och det känns mycket bra och väldigt rätt. Det här är så viktiga frågor.

Goda exempel

Nu väntar fortsatta utmaningar för projektet. Skillnaderna mellan landets kommuner och regioner varierar kraftigt och svårförklarligt.

I vissa kommuner är det under tio procent av de äldre som ges olämpliga, men ibland trots allt nödvändiga läkemedel. I åter andra kan uppemot 30 procent av de äldre vara utsatta.

– Här behöver vi satsa på att fortsätta utbilda våra ledamöter i pensionärsråden ute i kommuner och regioner, konstaterade SPF Seniorernas sakkunnige i läkemedelsfrågor Thony Björk i ett panelsamtal om framtidens mål för Koll på läkemedel.

– Det handlar också om att bygga vidare på att utbilda våra medlemmar att bli starkare gentemot förskrivande läkare. Det är inte enkelt men nödvändigt att ifrågasätta om man har fått ett olämpligt läkemedel.

Samtidigt behövs mer kunskap om vad framgångsrika kommuner och regioner gör för att pressa ner felaktig läkemedelsanvändning, betonade SPF Seniorerna samhällspolitiske chef Martin Engman. Alla måste exempelvis vara bekanta med och efterfråga EES, Elektroniskt Expertstöd, av landets farmaceuter.

Med hjälp av en EES-kontroll kan man utesluta att ett nyinsatt läkemedel interagerar negativt med något av de som patienten redan står på.

Bra med läkemedel

Trots projektets framgångar är det en viktig målsättning som inte har uppnåtts – att halvera av andelen 75-plussare som går på tio eller fler läkemedel.

Här har andelen istället gått upp något jämfört med för tio år sedan, till närmare 50 procent.

Ann Carlsson.

– Vi har mycket kvar att göra när det gäller att utveckla hur vi ger råd och stöd, sa Ann Carlsson, VD för Apoteket AB.

– Det handlar bland annat om att bättre förklara att läkemedel gör fantastisk nytta med rätt dos vid rätt tillfälle. Det kan vara en bättre infallsvinkel i fortsättningen.

– Men också hur vi äter och motionerar har betydelse för hur läkemedel fungerar. Det behöver vi berätta mer om.

Halvera igen

Koll på läkemedel kommer närmast att ansöka om ytterligare bidrag från regeringen för att kunna öka trycket i arbetet.

– Vi kommer bland annat att sätta ett nytt mål när det gäller olämpliga läkemedel, berättade Thony Björk. Vi ska halvera det en gång till.

– Sen är det viktigt att ta fram ett nytt underlag och material till pensionärsråden så att vi får ny kraft och energi i arbetet, och för fram det här på ett bra sätt.

Jan Arleij
Publicerad 2019-02-11
Läs också
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas