Framgång i kamp mot olämpliga läkemedel
Foto: Getty Images
Nyheter | Trend

Framgång i kamp mot olämpliga läkemedel

Andelen 80-plussare som ges olämpliga läkemedel fortsätter att sjunka. Det visar ny statistik.

Jan Arleij
Publicerad 2021-11-23

På ett seminarium i fredags (19/11) presenterade Koll på läkemedel – ett samarbete mellan pensionärsorganisationerna och Apoteket – glädjande siffror som omfattar 2020.

Andelen 80 år och äldre är nere på 11,7 procent – en rejäl förbättring från 2019 då andelen var 13.1 procent.

Målet nått

Projektet inleddes 2010 då hela 31,0 procent av landets 80-plussare förskrevs läkemedel, som finns på Socialstyrelsens lista över olämpliga läkemedel till äldre.

Målet sattes till en halvering år 2017, något som också uppnåddes med noteringen 15,2 procent.

Den nedåtgående trenden håller alltså i sig, konstaterade Margita Jacobsson, PharmaXY och Mats Wennberg, Apoteket, som presenterade resultaten.

Folkbildning

Förklaringar som framhålls är främst det folkbildande arbete som SPF Seniorerna, PRO och SKPF Pensionärerna lagt ner tillsammans med Apoteket. Medvetenheten har ökat stort bland patienter.

Men också inom sjukvården som sett en stor kvalitetsutveckling, bland annat genom bättre tekniska stöd för läkarna och från farmaceuter, menar Mats Wennberg, ordförande i styrgruppen för projektet Koll på läkemedel.

– Vi är mycket nöjda med det samarbete som vi har med PRO, SPF Seniorerna och SKPF Pensionärerna. Vi vill nu utveckla det samarbetet, bland annat genom att ytterligare förstärka informationen och öka medvetenheten om hur läkemedel ska användas.

Skiljer mycket

Statistiken visar dock på orimligt stora skillnader regioner och kommuner emellan.

Tio län ligger över och tio under rikssnittet på 11,7 procent. Gotland ligger högst med en andel på 14,3 procent, vilket är 21,3 procent över snittet för riket. Kalmar län ligger lägst på 9,2 procent – 21,8 procent under snittet.

Variationen mellan kommunerna är ännu större. Surahammars kommun ligger bäst till med 6,4 procent. Mellerud är i botten med 20,0 procents andel.

Topp och botten

Tio bästa

Här är de tio kommuner med den lägsta andelen 80-plussare som förskrivits olämpliga läkemedel.

Surahammar, Uppvidinge, Lessebo, Trosa, Malung-Sälen, Roberstfors, Gagnef, Båstad, Gällivare, Höganäs.

Tio sämsta

De tio kommuner med den högsta andelen 80-plussare som förskrivits olämpliga läkemedel:

Mellerud, Åtvidaberg, Dorotea, Hagfors, Lycksele, Dals-Ed, Ragunda, Boden, Hallsberg, Skinnskatteberg.

Statistiken bygger på uppgifter hämtade från Socialstyrelsens statistikdatabas.

Dölj faktaruta

SPF Seniorernas sakkunnige i läkemedelsfrågor Thony Björk deltog i seminariet. Han gladdes åt framgången, men såg stor förbättringspotential.

– En nyckel till fortsatt framgång är att uppföljning av läkemedelsbehandling börjar fungera bättre. Sedan tio år har 75-plussare med fler än fem läkemedel en rätt att få systematiska läkemedelsgenomgångar, men det här dokumenteras och systematiseras inte på ett sätt som gör att vi kan se hur det verkligen fungerar. Vi har inte ett bra grepp om det här genomförs ordentligt.

Thony Björk.

En annan viktig åtgärd är att förbättra kompetensen inom vården, inte minst inom kommunerna.

– Eftersom kommunerna får ett allt större sjukvårdsuppdrag när det gäller sjuka, sköra äldre behöver också kunskapen förstärkas. Bland annat behövs en kommunfarmaceut som kan stötta en bra läkemedelsbehandling och se till att läkemedelsgenomgångar blir av.

Mer kunskap

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson betonade i ett inspel att forskningen måste förbättras när det gäller de äldsta och hur läkemedelsbehandling påverkar, när kroppen åldras och blir skörare.

Mer utbildning i geriatrik och farmakologi i läkarutbildningen måste bli en självklarhet.

– Kunskapen inom vårdens professioner behöver förstärkas. Det måste bli fint att jobba med äldres sjukdomar, annars får vi inte rätsida på detta.

Förslag till dig som patient eller närstående

  • Be att få en aktuell läkemedelslista vid läkarbesök
  • Fråga vilka mediciner du ska hoppa över vid influensa, feber och magsjuka
  • Ta med dina mediciner om du blir inlagd på sjukhus, särskilt viktigt med ögondroppar och KOL/astma-mediciner
  • Kontrollera eventuella biverkningar med självskattningsverktyget PHASE-20
  • Ta del av frågor och svar om läkemedel på kollpalakemedel.se

Källa: Koll på läkemedel

Dölj faktaruta

Projektet Koll på läkemedel har också försökt bekämpa skadlig medicinering med onödigt många läkemedel. Men här tycks det närmast omöjligt att få ett genombrott.

Andelen äldre över 80 år som har hämtat ut tio eller fler läkemedel på recept har under tioårsperioden konstant legat på drygt 46 procent. 2020 uppgick siffran till 46,4 procent.

Jan Arleij
Publicerad 2021-11-23

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas