Kontinuitet viktigt för rätt medicinering
Foto: Colourbox
Medicin | Nyheter | Vård

Kontinuitet viktigt för rätt medicinering

Läkemedel har stor betydelse för vår hälsa. Men någon måste ansvara för att vi får rätt läkemedel.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2018-07-05

Felmedicinering är den största anledningen till vårdskador, menade Anna Kragh Ekstam, professor i omvårdnad och geriatriker, från Hässleholms Sjukvårdsorganisation.

Hon ville se tätare läkemedelsgenomgångar för äldre personer, helst en varje halvår. Men dessutom ville hon att de ska sättas in tidigare. Idag görs ofta en läkemedelsgenomgång när en person redan är sjuk.

 

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson framhöll vikten av att man vågar ställa frågor till sin läkare. Och att man ska be att få någon form av dossystem, så att det blir lätt att hålla reda på läkemedlen och ta dem i rätt tid.

 

Anna Werkeklin Ahlin, sakkunnig i vård och omsorgsfrågr på PRO, inflikade att för att ett dossystemet ska funka så gäller det ju att det är rätt tablett där i från början. Det är förskrivningen som måste fungera.

 

Där var deltagarna överens om att kontinuitet i kontakten med sjukvården var ett måste. En sjuksköterska eller läkare som träffar samma patient flera gånger kan lägga märke till förändringar i allmäntillståndet som inte en person som bara träffar patienten en gång kan göra.

 

Koll på läkemedel har varit framgångsrikt genom att färre farliga läkemedel förskrivs till äldre. Det går även framåt inom andra områden.

 

– AT-läkarna har numera obligatorisk utbildning i läkemedel och äldre. Det är en stor framgång. Men för en färdig läkare på en vårdcentral är det fasligt svårt att komma iväg på en utbildning, sade Anna Kragh Ekstam.

 

Eva Fernvall, moderator och senior rådgivare från Apoteket AB framhöll att läkemedel trots allt är av godo.

– Vi pratar hela tiden om faror och probelm. Men tack vare läkemedel är vi så friska som vi är idag. Det finns en risk för att vi skräms och glömmer bort det bra med läkemedel.

 

Lars-Åke Söderlund höll med henne i det, och höll även med om att apodos eller liknande hjäpmedel alltid borde användas. Han ville också se högre jämlikhet i hanteringen av läkemedel och äldre.

– Det är skillnad inte bara mellan kommuner utan också mellan olika stadsdelar i samma kommun.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2018-07-05

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas