Piller i stället för vård?
Foto: Getty Images
Nyheter | Oklarhet

Piller i stället för vård?

Det finns farhågor om att äldre ges antidepressiv medicin i stället för adekvat behandling.

Jan Arleij
Publicerad 2022-05-02

För att få fram mer fakta ger nu regeringen i uppdrag åt Socialstyrelsen att kartlägga och analysera förskrivningen av antidepressiva läkemedel till personer som är 65 år och äldre.

Man vill bland annat veta mer om hur förskrivningen har utvecklats över tid och vilka effekter det har fått.

– Psykisk ohälsa är vanligt bland de som är 65 år och äldre. Det är en grupp som använder antidepressiva läkemedel i större utsträckning än yngre personer. Med det här uppdraget vill vi ha mer kunskap om varför det är så och vilka effekter det har haft för patienterna, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

Män och kvinnor

Socialstyrelsen ska också analysera skillnader i förskrivning beroende på kön och om ökad förskrivning verkligen har inneburit bättre vård.

Även regionala förskrivningsmönster och kopplingen till annan vård, som psykologisk och psykoterapeutisk behandling ska kartläggas.

Sedan 2010 har antalet patienter och antalet expedieringar av antidepressiva läkemedel kontinuerligt ökat hos gruppen personer 65 år och äldre.

Samtidigt har antalet minskat som får en diagnos kopplad till psykisk ohälsa, exempelvis depressiv episod, inom slutenvården och inom den specialiserade slutenvården.

Thony Björk,
SPF Seniorerna

SPF Seniorernas sakkunnige i läkemedelsfrågor Thony Björk säger till Senioren att det är bra att regeringen nu tar fram underlag för att bättre förstå varför förskrivning av antidepressiva läkemedel till äldre stadigt ökat de senaste tio åren.

– Det finns sannolikt både över- och underförskrivning och är något vi behöver ta reda på mer om.

Finns det ett samband mellan ökad förskrivning och färre diagnoser?

– Det finns ju all anledning att titta på hur det kommer sig att förskrivning totalt ökar trots att antalet diagnoser inom slutenvården och den specialiserade vården minskar.

– Sker det en alltför lättvindig förskrivning i öppenvård? Sker förskrivning av antidepressiva i stället för andra omvårdnadsåtgärder?

Varför tror du att regeringen tar detta initiativ just nu?

– Det är svårt att säga, men frågan har diskuterats av många de senaste åren, inte minst har vi lyft detta i samarbetet kring Koll på Läkemedel.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2023.

Jan Arleij
Publicerad 2022-05-02

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas