Fler äldre får många läkemedel
Foto: Diego Cervo / Colourbox
Nyheter | Negativ utveckling

Fler äldre får många läkemedel

Andelen äldre som får tio eller fler läkemedel ökar inom äldreomsorgen, trots att den önskvärda utvecklingen är den motsatta.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2018-04-04

Från 2016 till 2017 ökade andelen personer över 75 år som får tio olika läkemedel eller fler, enligt Socialstyrelsens ”Öppna jämförelser 2017 – Vård och omsorg om äldre”.

Projektet Koll på läkemedel har som mål att halvera antalet seniorer över 80 som får tio eller fler receptbelagda läkemedel under ett år. Det projektet gäller dock samtliga personer över 80, medan Socialstyrelsens siffror gäller enbart seniorer med omsorg.

Inte svart eller vitt

Enligt Gösta Bucht, SPF Seniorernas sakkunnige i vård- och omsorg, är andelen seniorer totalt med hög andel läkemedel oförändrat. Han efterlyser också en analys av vilken typ av läkemedel det gäller, och varför antalet ökar för vissa grupper. Det kan ligga en förklaring i att vi blir äldre, samtidigt som läkemedlen blir bättre, menar han.

Var fjärde

2017 hade närmare en av fyra personer inom hemtjänsten (24,2 procent) tio eller fler läkemedel förskrivna. Året innan var det drygt en av fem – en ökning med 3 procentenheter.

Var tredje

På särskilt boende hade nästan var tredje person (31,9 procent) tio eller fler läkemedel förskrivna. Året innan var det drygt var fjärde, en ökning med 6 procentenheter.

– Det är en relativt stor ökning och användning av många läkemedel samtidigt innebär en ökad risk för biverkningar och fallolyckor. Det är viktigt att nyttan av läkemedlen kontinuerligt utvärderas och att de äldre får information om risker, säger Kalle Brandstedt, utredare på Socialstyrelsen.

Stora skillnader

Men det finns stora skillnader mellan kommunerna, och också mellan kvinnor och män där kvinnor i regel får fler läkemedel. I vissa kommuner är det långt över hälften av kvinnorna på särskilt boende som har fler än tio läkemedel. Medan andra kommuner har siffror så låga som 12,1 procent.

Koll på läkemedel

Sedan 2011 driver SPF Seniorerna projektet Koll på läkemedel tillsammans med PRO och Apoteket AB, med stöd av regeringen.

Samarbetet syftar till att halvera förskrivningen av olämpliga läkemedel för seniorer 80 år och äldre.

Projektet har också målet att halvera antalet seniorer, 80 år och äldre, som får tio eller fler receptbelagda läkemedel under ett år.

Här kan du läsa mer om Koll på läkemedel

Dölj faktaruta

Även förskrivningen av antipsykotiska läkemedel har ökat bland personer på särskilt boende. På riksnivå är ökningen nästan en procentenhet.

Positiv utveckling

På vissa håll går det däremot åt rätt håll. Enligt ”Öppna jämförelser 2017 – Vård och omsorg om äldre” minskar andelen seniorer över 75 år som får olämpliga läkemedel.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2018-04-04

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas