Insatser mot bedrägerier får kritik
Martin Engman till vänster höll i diskussionen om bedrägerierna.
Nyheter | Almedalen

Insatser mot bedrägerier får kritik

Polisens och bankernas insatser kommer inte att räcka. Det menar journalisten Diamant Salihu som nyligen avslöjade bedragarnas metoder.

Jan Arleij
Publicerad 2024-06-27

Frågan om bedrägerier mot äldre är het. En rad diskussioner och paneldebatter i Almedalen lyfter frågan.

En av dessa arrangerades på torsdagen (27/6) av Rättighetscentrum Dalarna, Sensus Svealand, Klara Färdiga IT – Arvsfondsprojektet och Diskrimineringsbyrån Gävleborg.

Grundfrågan: Hur får vi lika rättigheter och möjligheter för alla när det gäller IT-säkerhet?

– I det här seminariet vill vi kunna få ett svar på frågan från våra deltagare om vad som behöver göras åt problemet med bedrägerierna och vilka som tar ansvaret att förändra situationen, inledde moderatorn Martin Engman, samhällspolitisk chef på SPF Seniorerna som sedan länge engagerar sig hårt i kampen mot bedrägerierna.

Minskning

Panelen var namnkunnig: Åsa Kåryd, marknadschef på Telia, Peter Göransson senior rådgivare på Svenska Bankföreningen, finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) och Diamant Salihu, journalist och författare och en av reportrarna bakom Uppdrag Gransknings omskakande reportage ”Bedragarna”.

Sedan det reportaget publicerades i vintras har telefonbedrägerierna minskat med 35 procent, sa Diamant Salihu. Positivt, men kanske inte mer än en droppe i havet.

– Bedrägerierna omsätter hela tiden allt större belopp. Förra året genererade bedrägerierna 7,5 miljarder kronor, inledde Diamant Salihu som konstaterade att problemet är stort och växande i många länder.

Företagare

Tillvägagångssätten förändras hela tiden, bedragarna anpassar sina metoder allteftersom samhällets aktörer försöker skydda sig.

Uppringarna använder inte bara stress utan kan också komma med falska glädjebesked. En deltagare i publiken berättade att Postkodlotteriet utnyttjas – bedragarna ringer upp, påstår att den drabbade har vunnit pengar och lurar därefter till sig bankuppgifter.

– Inte bara privatpersoner drabbas. Företagare är också en intressantmålgrupp för bedragarna, eftersom det ofta kan ge större brottsvinster, sa Diamant Salihu.

Måste leverera

Bankföreningens Peter Göransson och Niklas Wykman redovisade att många åtgärder har vidtagits under året och att man väntar på att se vilken effekt de kommer att ha.

Niklas Wykman gav en klar signal:

– Om bankerna inte tar fram säkra produkter kommer jag att gå fram med lagförslag i stället, vilka garanterat skulle bli mycket kostsamma för bankerna. Men där är vi inte idag, för nu händer saker, sa ministern och la till en anekdot:

– Igår kom en bekant fram till mig här i Almedalen och var upprörd över att en transaktion inte gick att genomföra som brukligt. Jag förklarade att det inte går att upprätthålla hundraprocentig funktionalitet och samtidigt bygga in hinder som kan stoppa bedrägerierna.

Men att transaktioner kommer att ta längre tid och att beloppsgränser införs räcker inte för att hejda kriminalitetens framfart i digitaliseringens tid.

Kunna få hjälp

Åsa Kåryd berättade att man stoppar miljontals samtal med kapade telefonnummer, så kallad spoofing.

– Ändå händer det hela tiden. Det säger något om omfattningen av problemet.

En ständigt pågående utbildning av allmänheten är en nödvändighet. Medvetenheten måste höjas än mer än vad som skett under senare tid, inte minst efter Diamant Salihus rapportering:

– Jag vill slå ett slag för aktörer att ge förutsättningar för människor att få hjälp. Vi måste ha platser i vårt land där man kan be om hjälp, sa Åsa Kåryd och hänvisade till Telias initiativ med ungdomar som utbildar inbjudna 65-plussare i mobil- och IT-hantering.

Måste vara beredd

Diamant Salihu sammanfattade seminariet med att det är positivt att alltfler aktörer är alltmer ”framåtlutade”:

– Men det är synd att banker och myndigheter inte har varit på tårna långt tidigare. Då hade man haft fler åtgärder framme idag.

Men kommer det man gör att räcka?

– Jag tror tyvärr inte det. Vi bör utgå från att polis och banker inte kommer att kunna lösa det här helt och hållet. Bedragarna hittar hela tiden nya möjligheter att utnyttja det aktuella läget.

– Olika aktörer behöver ha utbildad personal som ständigt står beredd att släcka de bränder som hela tiden kommer att uppstå.

Martin Engman, Åsa Kåryd, Diamant Salihu, Niklas Wykman och Peter Göransson.
Foto: Veronica Sjölin

Eva Eriksson: Tilliten kan gå förlorad

– Tilliten till samhället sjunker när man drabbas av ett bedrägeri och sen inte får hjälp av banken, det är helt orimligt och det måste man göra något åt.

Det sa SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson när hon framträdde på Skandias seminarium ”Bedrägerierna – vad kan vi lära av varandra?” på torsdagseftermiddagen (27/6).

– Vi vill att kunderna ska behandlas som en medpart för banken och inte som en motpart. Man måste kunna lita på bankerna och på att samhället gör vad det kan för att motverka denna utveckling, betonade Eva Eriksson som ansåg att regeringens och bankernas åtgärder visserligen är bra men att insatserna sker för långsamt.

– Det är ohållbart för en demokrati att detta inte löses, varnade Eva Eriksson.

På seminariet medverkade också Finansinspektionens generaldirektör Daniel Barr, journalisten Diamant Salihu, Anna-Karin Hansen från Ekobrottsmyndigheten, Skandiabankens VD Arvid Krönmark och Allmänna reklamationsnämndens ordförande Marcus Isgren.

Daniel Barr pekade på behovet att bankerna nu bygger upp effektiva ”skyddsvallar” mot bedragarna. Han lovade också att ”ta med” sig Eva Erikssons krav på att konsumentupplysning behöver göras tillgänglig och som visar vilka banker som är säkrast ur ett kundperspektiv.

Eva Eriksson, Marcus Isgren, Arvid Krönmark, Anna-Karin Hansen, Daniel Barr och Diamant Salihu tog sig an den brännande frågan om bedrägerierna. Foto: Jan Arleij

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2024-06-27

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas