Framgång i kampen mot olämpliga läkemedel
Medicin | Nyheter | Mediciner

Framgång i kampen mot olämpliga läkemedel

Andelen 80-plussare som får olämpliga läkemedel fortsätter att minska. Det visar nya siffror från projektet Koll på läkemedel.

Jan Arleij
Publicerad 2017-06-09

Det är 2016 års statistik från Socialstyrelsen som nu presenteras av SPF Seniorerna, PRO och Apoteket som sedan 2010 driver projektet Koll på läkemedel.

Under den perioden har andelen med olämpliga läkemedel minskat från 32 procent till 16,4 procent.

Stor förbättring

Kommuner där minst olämpliga läkemedel skrivs ut till äldre:

1) Sorsele

2) Malå

3) Vaggeryd

4) Staffanstorp

5) Östra Göinge

Minst olämpliga läkemedel till äldre skrivs ut i Sorsele kommun. Sorsele har förbättrat sitt förskrivningsmönster under årens lopp från 28,4 procent av äldre över 80 år som fick olämpliga läkemedel år 2010, till att ha lägst förskrivning av olämpliga läkemedel för äldre 2016.

Dölj faktaruta

– Det positiva resultatet visar en ökad medvetenhet om olämpliga läkemedel, säger Gösta Bucht, sakkunnig vård och omsorg, SPF Seniorerna.

Minskningen jämfört med 2015 är påtaglig, 1,5 procentenheter.

Flera satsningar har samverkat, inte minst kommunernas och landstingens ökade fokus på äldre och läkemedel, enligt Gösta Bucht.

Stora skillnader

Men det finns mycket kvar att förbättra. Skillnaderna mellan bästa och sämsta kommun är anmärkningsvärd: Sorsele är nere på 8,3 procent medan Öckerö ligger på 26,7 procent.

Fem med sämst resultat

Kommuner där mest olämpliga läkemedel skrivs ut till äldre:

1) Öckerö

2) Mellerud

3) Ödeshög

4) Överkalix

5) Bengtsfors

Mest olämpliga läkemedel skrivs ut i Öckerö kommun med 26,7 procent. Öckerö har dock förbättrat sig från 48,7 procent år 2010.

Hela statistiken för både kommuner och landsting finns på Koll på Läkemedels hemsida www.kollpalakemedel.se

Det statistiska underlaget för Koll på Läkemedels statistik kommer från Socialstyrelsens receptstatistik över expedierade recept på landets apotek.

Dölj faktaruta

Det är också vanligare att kvinnor över 80 år får olämpliga läkemedel förskrivna än motsvarande grupp bland männen. Snittet för kvinnor i hela landet var 17,8 procent 2016 och snittet för män var 14,2 procent.

– Skillnaderna i förskrivningen mellan kvinnor och män, mellan kommuner och mellan landsting, är för stora. Här krävs att sjukvårdshuvudmännen arbetar systematiskt och målmedvetet för en bättre läkemedelsbehandling för äldre, säger Gösta Bucht.

Mycket nöjd

Lars-Åke Söderlund är styrgruppsordförande i Koll på läkemedel. Han är nöjd med att andelen olämpliga läkemedel år efter år kan pressas ner.

– Ett helt fantastiskt bra resultat. Det visar tydligt att det långsiktiga samarbetet mellan Apoteket, SPF Seniorerna och PRO gör skillnad i vården av de äldre. Även om skillnaderna är stora så visar alla kommuner en positiv trend sedan Koll på läkemedel började redovisa statistiken 2010.

Står och stampar

Koll på läkemedel har också som mål att få ner så kallad multimedicinering hos seniorer, mätt som andelen 80-plussare som får tio eller fler läkemedel.

Här är medelvärdet för hela riket 47,2 procent för 2016. Det är något högre än när projektet inleddes 2011, då andelen var 46,8 procent.

Koll på läkemedel

Sedan 2011 driver SPF Seniorerna projektet Koll på läkemedel tillsammans med PRO och Apoteket AB, med stöd av regeringen.

Samarbetet syftar till att halvera förskrivningen av olämpliga läkemedel för seniorer 80 år och äldre.

Projektet har också målet att halvera antalet seniorer, 80 år och äldre, som får tio eller fler receptbelagda läkemedel under ett år.

Här kan du läsa mer om Koll på läkemedel

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2017-06-09

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas