Seniorer granskar omsorgen
Lillemor Lundqvist ( i rött), intervjuar Inga Söder i hennes lägenhet. Foto: Tomas Södergren.
Nyheter | Omsorg | Intervjuar boende

Seniorer granskar omsorgen

Seniorer i Eskilstuna ser nu till att på egen hand förbättra äldreomsorgen. Man är bland de första i landet med metoden.

Jan Arleij
Publicerad 2017-07-14

Idén är enkel.
– Vi är en grupp från SPF Seniorerna som intervjuar boende om hur de har det. Lagersbergs vård- och omsorgsboende ville vara med i pilotprojektet, berättar Lilli Assi, SPF Seniorerna i Eskilstuna.
– Egentligen är det mer ett samtal. Vi har fått metodstöd och utbildning i hur man kan ställa frågorna och sedan bearbeta svaren från Forskning och utveckling i Sörmland som tycker att vårt initiativ är intressant.

Ville prova

Det kallas brukarrevision – ”men själva begreppet borde döpas om” – säger Lilli Assi. Det förekommer inom socialtjänsten runtom i Sverige, inom områden som funktionshinder och missbruksvård.
– Men det har bara gjorts på några få platser med äldre inom äldreomsorgen. Därför ville vi prova, säger Lilli Assi.

Vad tycker de äldre själva?

Det går ut på att ta reda på vad de äldre själva tycker om sin tillvaro på boendet.
– Vi frågar om allt från hur maten smakar till det sociala livet. Sen har vi sammanställt svaren och skrivit en rapport med förslag till förbättringar.
Ledningen för Lagersbergsgårdens äldreboende med 164 boende nappade direkt på SPF Seniorernas projekt.
– Vi såg det som en chans att få mer kunskap om hur vi lyckas i vår verksamhet. Vi får en ny infallsvinkel, säger enhetschefen Ove Rosén.

Men det finns ju redan Öppna jämförelser som Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting gör?
– Visst och sådana undersökningar behövs också, men de bygger på enkäter. En viktig skillnad här är att seniorerna som gör intervjuerna kan ställa följd-frågor och komma lite djupare. Synpunkterna som kommer fram är väldigt intressanta för oss.

På fler ställen

Tommy Sjöberg, biträdande omsorgschef för kommunens alla vård- och omsorgsboenden, vill också pröva revisionen på fler boenden.
– Rapporten är imponerande också för att man är så påläst. Vi får veta vad vi är bra på, men också vad som kan bli bättre.
Maten och det så kallade sociala innehållet är två sådana områden.
– Vi diskuterar för fullt vad vi kan göra för att göra helgerna mer innehållsrika. En idé går ut på att få till ett fredagsmys så att fredagskvällarna blir lite festligare.

Förslag till förändringar

Intervjuerna som genomfördes under hösten har lett fram till en 15-sidig rapport med de boendes synpunkter och önskemål och med projektgruppens förslag till förbättringar – på kort och lång sikt. Några exempel:

  • Maten och måltidsmiljön. Exempel på citat ur intervjuerna finns i rapporten. ” Ej trevligt vid bordet – en löser korsord och brer ut sig.” ”När vi äter är det tyst, ingen säger något. Man pratar inte – de hör inte.” Men också positiva upplevelser: Det kan ofta vara ”mycket trevligt dukat”.
  • Den utlovade utevistelsegarantin skulle kunna bli verklighet – genom att se över personalens arbetstider och utveckla samarbeten med frivilliga, ideella krafter i civilsamhället.
  • Idéer finns hur man ska förverkliga den nya förordningen i socialtjänstlagen om att nattbemanning skyndsamt ska komma till undsättning när behov uppstår.

– Nu hoppas vi att rapporten kan ge impulser till förändringar, säger Lilli Assi.
Ove Rosén säger att processen är igång, även om han är noga med att inte utlova för mycket.
– Rapporten ger oss ett kvitto på att många trivs, men också att det efterfrågas mer aktiviteter på helgerna bland annat. Det kommer vi att jobba vidare med.
Till hösten blir det uppföljning.

Kraftfullt instrument

Håkan Omberg har ena benet i SPF Seniorerna Eskilstuna och det andra i Frivilligcentralen som är en demokratisk ideell organisation med uppgift att utveckla och samordna det frivilliga sociala arbetet i Eskilstuna kommun. Han är också en av fem i projektgruppen.
– Jag tror att modellen med brukarrevision kan bli ett kraftfullt instrument att driva på förbättringsarbetet inom äldreboenden och inom hemtjänstens område. Bara detta pilotprojekt tar upp ett 30-tal förbättringsförslag.

Vill utöka

– Förhoppningen är att lansera arbetet i fler kommuner och kanske vill andra distrikt inom SPF Seniorerna haka på, säger Håkan Omberg, som också driver påverkansarbete i distriktsstyrelsen i SPF Seniorerna Sörmland.

Håkan Omberg och de ideella krafterna i Eskilstuna har också en vision om ett utökat samarbete mellan ideella krafter och äldreomsorgen i kommunen med 100 000 invånare.

Om projektet

Projektgruppen består av projektledaren Lilli Assi, Yvonne Litzén, Harriet Lagebo, Håkan Omberg och Lillemor Lundqvist, samtliga medlemmar i såväl SPF Seniorerna som i Frivilligcentralen i Eskilstuna.
Forskning och utveckling i Sörmland, en länsgemensam resurs för länets kommuner och landsting, har stöttat.
Rapporten heter Brukarrevision inom Lagersbergs äldreboende – ett pilotprojekt.

Dölj faktaruta

 

GEMENSKAPEN ÖPPNAR HJÄRTAN

Det gäller att bygga upp ett förtroende, säger Lillemor Lundqvist, innan vi knackar på hos Inga Söder.

– Trevligt att träffas igen, säger Lillemor när Inga öppnar dörren till sin lägenhet i Lagersbergs äldreboende.
Solen flödar in genom fönstret. Där utanför ligger en skogsdunge och en fotbollsplan.
– Fåglar och fågelsång gillar jag, men fotboll är det värsta jag vet, skrattar Inga, men säger också att det är roligt med liv och rörelse utanför fönstret.
Inga och Lillemor slår sig ner i Ingas soffa. Så satt de i vintras när Lillemor intervjuade. Det blev ett samtal på minst en timme.
Hur är det att bli intervjuad av en annan senior?
– Underligt nog är det lite pirrigt att bli utfrågad, och då tappar jag lätt lite ord. Men det gick bra nu för vi hade gott om tid och Lillemor var så intresserad.
Lillemor Lundqvist har bakom sig ett arbetsliv som utredare på Försäkringskassan. Hon har också utbildat läkare i försäkringsmedicin och alltid tyckt om att jobba med människor.
– Vi som intervjuar har med oss våra erfarenheter men också ett pensionärsperspektiv. Det tror jag gör det lättare för de boende att berätta. Gemenskapen kan liksom öppna hjärtan.

Orden kan komma lite lättare seniorer emellan

Inga Söder håller med. Hon är visserligen inte rädd att säga vad hon tycker till varken chefer på boendet eller journalister, men orden kan komma lite lättare seniorer emellan.
– Det är en bra idé att vi får komma till tals med andra äldre. De förstår nog lite bättre vad vi menar när vi har synpunkter på saker och ting.
Som vad till exempel?
– Man kan inte längre bestämma så mycket över maten som man gjort hela livet. Det gör en kritisk ibland när det inte smakar som man är van. Soppor kan lätt bli lite för salta, säger Inga Söder och ser med ett leende på Lillemor.

Text Jan Arleij

Jan Arleij
Publicerad 2017-07-14
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas