Socialstyrelsen: Bristerna får inte falla i glömska
Foto: Getty Images
Nyheter | Vårdskuld

Socialstyrelsen: Bristerna får inte falla i glömska

Uteblivna operationer och läkarbesök. Försämrad kontinuitet i hemtjänsten. Färre som får äldreomsorg. Nu klarnar bilden av pandemins höga pris för många äldre.

Jan Arleij
Publicerad 2022-02-25

– Det är viktigt att de problem som framkommit under två år med pandemin inte faller i glömska. Situationen kräver insatser här och nu, men också ett uthålligt arbete på lång sikt, säger Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell.

Pandemin satte tidigt fokus på brister i den vård och omsorg som äldre personer får. Nu krävs nya satsningar för att säkerställa att äldre personer i hela landet får vård och omsorg med hög kvalitet och tillgänglighet, framhåller Olivia Wigzell i ett pressmeddelande.

Försämringar

För problemen är inte bara uppenbara, de har också fördjupats. Något som framgår av de jämförelser och mätningar som Socialstyrelsen har gjort under 2021 och som offentliggjordes i förra veckan (17/2) i rapporten ”Öppna jämförelser – vård och omsorg för äldre 2021”.

Tre exempel:

  • Hemtjänsten. Personalkontinuiteten har försämrats jämfört med för tio år sedan. Då mötte äldre med hemtjänst i genomsnitt 13 olika personer under en 14-dagarsperiod. Nu är situationen ännu sämre. För 2021 är siffran 16. Antalet varierar också kraftigt över landet, från 7 i vissa kommuner till 24 i andra.
  • Sjukvården. Under mars 2020-oktober 2021 har 15 000 färre operationer gjorts på personer från 70 år och uppåt. Samtidigt har det även gjorts ungefär 186 700 färre läkarbesök i åldersgruppen.
  • Äldreomsorgen. Antalet med hemtjänst har gått ner med omkring 6 500 personer, cirka 4 procent, mellan december 2019 och december 2021. På äldreboendena har antalet personer minskat med cirka 4 000, eller nästan 5 procent. Socialstyrelsens analyser visar att färre än tidigare ansökt om äldreomsorg, bland annat av rädsla för smittspridningen.

Välfärdsskuld

– Vi ser med stor oro att covid-19 har orsakat en välfärdsskuld, på grund av att både vård- och omsorgsinsatser uteblivit. Det är viktigt att regionerna och kommunerna arbetar för att ta igen vård som behövts skjutas upp. Kommunerna behöver också ha en beredskap för att fler kommer att ansöka om hemtjänst och plats på äldreboende framöver, säger Olivia Wigzell.

Olivia Wigzell.

Det har inte funnits förutsättningar överallt för att möta behoven hos äldre personer, konstaterar Socialstyrelsen. Det brister i kompetens, resurser, fungerande rutiner och strukturer.

Stora olikheter mellan kommuner

Olämpliga läkemedel fortsätter att minska bland personer 75 år och äldre med hemtjänstinsatser i ordinärt boende. År 2021 var andelen 8,9 procent (9,4 procent år 2020). Andelen personer med hemtjänst som har olämpliga läkemedel har minskat i 178 kommuner, men ökat i 97 kommuner sedan år 2020.

Olämpliga läkemedel fortsätter att minska bland personer 75 år och äldre i särskilda boenden för äldre. Andelen var 7 procent år 2021 (7,6 procent år 2020). Andelen personer i säbo med olämpliga läkemedel har minskat i 152 kommuner, men ökat i 108 kommuner, jämfört med föregående år.

Dölj faktaruta

Möjlighet att granska

Från Socialstyrelsens hemsida går det att ladda ner de öppna jämförelserna för 2021. Det ger ett underlag att jämföra den egna kommunen med övriga kommuner i landet. Exempelvis kan kommunala och regionala pensionärsråd få kunskap och argument för att kräva förbättringar. Ett stort antal parametrar för olika kvalitetsaspekter går att hitta, från personalkontinuitetet i kommunens hemtjänst till möjlighet att träffa läkare i särskilt boende. Nytt för i år är data för så kallade oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar bland personer 65 år och äldre med olika diagnoser.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2022-02-25
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas