Demenssjuka mest utsatta för covid-19
Foto: Getty Images
Nyheter | Risker

Demenssjuka mest utsatta för covid-19

Demens var den absolut största riskfaktorn för att insjukna i covid-19 för personer som bodde på äldreboende under det första pandemiåret 2020.

Jan Arleij
Publicerad 2023-03-27

Det visar en ny studie från Göteborgs universitet.

Syftet med undersökningen var att analysera riskfaktorer för att drabbas av covid-19-infektion, och att dö med sjukdomen, för personer som bor på svenska äldreboenden.

Studien har granskat 99 procent av alla som bodde på särskilda boenden.

Underlaget har utgjorts av registeruppgifter om 82 488 personer.

Demens

Ett flertal faktorer ökade risken för att insjukna i respektive dö med covid-19, konstaterar forskarna: hög ålder, manligt kön, demens, hjärt-kärlsjukdom, lung- och njursjukdom, högt blodtryck och diabetes.

Av dessa var demens den starkaste riskfaktorn – under hela året och genom vågorna av höga smittotal i samhället.

Allra starkast koppling mellan demenssjukdom och att dö med konstaterad covid-19 fanns i åldersgruppen 65-75 år.

Sjukdomens typ

– Det var alltså de som hade en tidigt debuterande demenssjukdom som hade störst risk att insjukna respektive dö i covid-19, säger Jenna Najar, en av författarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

– Det skulle kunna bero på sjukdomens karaktärsdrag med snabbare sjukdomsprogress.

Jenna Najar.

– Resultaten i studien ger viktig information om vilka faktorer som kan kopplas till negativa utfall när det gäller insjuknande och död med covid-19. Dessa kunskaper kan ge oss möjlighet att implementera riskspecifika strategier vid framtida lokala epidemier eller eventuellt nya pandemier, säger Jenna Najar.

Studien

Publicerad i den vetenskapliga tidskriften The American Journal of Geriatric Psychiatry.

Jenna Najar forskar inom neuropsykiatrisk epidemiologi vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, och inom AgeCap, Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet. Övriga författare i studien tillhör Statsvetenskapliga institutionen: docent Rasmus Broms, professor Carl Dahlström och docent Marina Nistotskaya.

Deras gemensamma arbete har utgjort underlag för den statliga Coronakommissionen.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2023-03-27

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas