Regeringen vill behålla äldreforskarråd
Foto: Getty Images
Nyheter | Kunskap

Regeringen vill behålla äldreforskarråd

Äldreforskarrådet med bland andra Ingmar Skoog och Mats Thorslund blir kvar. Återstår att se i vilken grad som rådet kommer till tals.

Jan Arleij
Publicerad 2023-02-08

Beslutet att ge rådet nytt förordnande fattades av regeringen på måndagen (6/2).

Därmed har äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) tillgång till några av landets främsta experter på äldrefrågor.

– Det ska bli väldigt intressant att träffa alla ledamöter och ta del av deras forskning som spänner brett över hela äldreområdet, säger Anna Tenje i en kommentar.

– Rådets samlade kompetens är en viktig tillgång då äldreomsorgen står inför stora utmaningar och är en av regeringens prioriterade frågor.

Lyssnade inte

Äldreforskarrådet inrättades av S/MP-regeringen 2019 i syfte att främja dialog mellan regeringen och forskare inom äldreområdet.

Det skar sig tidigt, sedan regeringen kritiserats för att inte ha lyssnat in forskarrådets åsikter under pandemin – något som kritikerna menade hade kunnat mildra den omfattande smittspridningen av covid-19 på landets särskilda boenden.

Långsitigt

Syftet med äldreforskarrådet är ett långsiktigt arbete när det gäller kunskap om svensk äldreomsorg, poängterar Anna Tenje.

– Rådet ska ge regeringen möjlighet att inhämta fakta och synpunkter rörande policyutveckling i prioriterade frågor och informera sig om aktuell och relevant forskning, säger hon.

Samtliga förordnanden gäller till och med den 31 december 2024.

Alla experterna

Det här är alla forskare och experter som ingår i rådet:

Laura Fratiglioni, Professor i medicinsk epidemiologi, Karolinska institutet
Christine Gustafsson, Docent i vårdvetenskap, Mälardalens högskola
Kristiina Heikkilä, Docent i vårdvetenskap, Linnéuniversitetet
Linus Jönsson, Docent i hälsoekonomi, Karolinska institutet
Miia Kivipelto, Professor i klinisk geriatrik, Karolinska institutet

Miia Kivipelto.

Clary Krekula, Professor i Sociologi, Linnéuniversitet
Amy Loutfi, Professor i informationsteknologi, Örebro universitet
Erik Rosendahl, Professor i fysioterapi, Umeå universitet
Johan Sanmartin Berglund, Professor i hälsovetenskap, Blekinge tekniska högskola
Pär Schön, Docent i socialt arbete, Stockholms universitet
Ingmar Skoog, Professor i psykiatri, Göteborgs universitet

Mats Thorslund.

Annika Taghizadeh Larsson, Bitr. professor. i socialt arbete, Linköpings universitet
Mats Thorslund, Professor em. i socialgerontologi, Karolinska institutet
Britt Östlund, Professor em. i teknisk vårdvetenskap, Kungl. Tekniska högskolan

Ingmar Skoog.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2023-02-08

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas