Regeringen frågar seniorer om råd
Ingmar Skoog. Foto: Johan Wingborg
Nyheter | Erfarenhet

Regeringen frågar seniorer om råd

Seniorens expert på äldres hälsa Ingmar Skoog tar plats i regeringens nya forskarråd.

Jan Arleij
Publicerad 2020-01-02

Dagarna före jul kom regeringens beslut om att inrätta ett råd där forskare med särskild kompetens inom äldreområdet ska ingå.

Syftet med rådet är att främja en dialog mellan regeringen och forskare.

– Sverige får en allt äldre befolkning. Det är positivt men innebär också stora utmaningar för välfärdssamhället. Det kan till exempel handla om hur framtidens äldreomsorg bör utformas och om hur äldre kan fortsätta vara friska och hur allvarliga sjukdomar kan förebyggas. Därför är jag glad att vi nu får ett äldreforskarråd som kan bidra i detta viktiga arbete, säger socialminister Lena Hallengren (S).

Erfarenhet

En lång rad forskare och experter ingår. Ingmar Skoog som har forskat om åldrande i fyra decennier och som leder Centrum för Åldrande och Hälsa, AgeCap, vid Göteborgs universitet får sällskap av ytterligare fjorton av landets absolut mest meriterade äldreforskare.

Från Karolinska Institutet kommer inte mindre än fem av experterna.

Laura Fratiglioni. Foto: Stefan Zimmerman

En av dem är Laura Fratiglioni, senior professor i medicinsk epidemiologi med inriktning mot demenssjukdomar vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle och tidigare föreståndare vid Aging Research Center.

– Jag är verkligen glad att regeringen har tagit detta initiativ till att skapa ett råd inriktat på forskning kring åldrandet. Om man vill förbättra hälsa hos äldre på ett hållbart sätt, måste man satsa på forskning först. Äldreforskning är fortfarande en ung disciplin och vi behöver mer vetenskaplig evidens inom prevention, vård och omsorg, säger Laura Fratiglioni.

– Jag ser fram emot att träffa all andra i gruppen, som väl representerar den kvalificerade expertis som finns i Sverige inom detta område.

Demografin

Det är det ökande demografiska trycket på vårdens och omsorgens resurser som ska bemötas av samlad kunskap, idéer och rekommendationer.

– En åldrande befolkning innebär ett ökat behov av vård och omsorg av hög kvalitet och att resurser behöver användas på bästa sätt. Det kan handla om att utveckla och implementera effektiva arbetssätt och utbilda personal, att tillvarata de möjligheter som digitalisering och välfärdsteknologi innebär och att främja tvärsektoriell samverkan, säger Lena Hallengren.

Rådet ska sammanträda några gånger om året.

LEDAMÖTERNA I RÅDET

Här är forskarna som ska vara en länk mellan äldreforskningen och regeringen.

Erik Rosendahl, professor i fysioterapi, Umeå universitet
Clary Krekula, professor i sociologi, Karlstads universitet
Britt Östlund, professor teknisk vårdvetenskap, Kungliga tekniska högskolan


Mats Thorslund, professor i socialgerontologi, Karolinska institutet. Foto: Stefan Zimmerman
Ingmar Skoog, professor i psykiatri, Göteborgs universitet
Johan Sanmartin Berglund, professor i hälsovetenskap, Blekinge tekniska högskola


Miia Kivipelto, professor i klinisk geriatrik, Karolinska institutet. Foto: Erik Cronberg.
Amy Loutfi, professor i informationsteknologi, Örebro universitet
Kristiina Heikkilä, docent, vårdvetenskap, Linnéuniversitetet
Christine Gustafsson, docent, vårdvetenskap, Mälardalens högskola
Annika Taghizadeh Larsson, fil dr, socialt arbete, Linköpings universitet


Pär Schön, docent, socialt arbete, Karolinska institutet
Magdalena Elmersjö, fil dr, socialt arbete, Södertörns högskola
Laura Fratiglioni, professor i medicinsk epidemiologi, Karolinska institutet
Linus Jönsson, med dr, Karolinska institutet

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2020-01-02

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas