Färre demenssjuka än väntat
Nyheter | Rapport
Laura Fratiglioni. Foto: Jan Arleij

Färre demenssjuka än väntat

Antalet svenskar med demenssjukdom 2016 var betydligt färre än beräknat, enligt rapporten Demensförekomst i Sverige.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2018-03-19

Tidigare uppskattningar har förutspått att 160 000 personer i Sverige skulle vara demenssjuka i Sverige 2016. Den faktiska siffran tycks ha hamnat på cirka 135 000, alltså 84 % av det förväntade antalet. Av dem är knappt 130 000 personer över 60.

”Men även om antalet dementa i dag är lägre än uppskattat, kommer antalet att öka kraftigt under 2020-talet på grund av befolkningsutvecklingen”, säger Laura Fratiglioni, professor på Aging Research Center vid KI och forskningsledare för befolkningsstudien på SNAC-Kungsholmen vid Äldrecentrum.

Därför är det fortfarande nödvändigt att planera för hur ett ökande antal demenssjuka ska få bra vård och omsorg i framtiden, menar hon.

Undersökningen visade också som väntat att risken för att insjukna i demens ökar med stigande ålder, och att personer med lägre utbildning löper högre risk än högutbildade personer. Däremot tycks det inte spela någon roll var i landet en person bor, inte heller om man bor i stad eller på landsbygd.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2018-03-19
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas