Så påverkas funktionsförmågan
Nyheter
Foto: Colourbox

Så påverkas funktionsförmågan

Sjukdomar i hjärnan tycks påverka det dagliga livet mer än fysiska sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, enligt en studie.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2018-03-28

Det är forskare vid Karolinska Institutet som har tittat på hur gånghastighet och aktiviteten i det dagliga livet påverkas hos multisjuka äldre. Har man flera hjärnsjukdomar, som depressioner, demens och stroke, påverkas förmågan mer än om man har flera hjärt-kärlsjukdomar som förmaksflimmer, kransskärlssjukdom och hjärtsvikt.

– Våra resultat tyder på att förekomsten av flera hjärnsjukdomar kan ha en större betydelse för funktionsförmågan hos äldre än förekomsten av flera hjärt-kärlsjukdomar, säger Davide Vetrano, forskarstuderande vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet.

Ofta i kombination

För den med flera hjärt-kärlsjukdomar påverkades framför allt gånghastigheten, medan funktionsförmågan för aktiviteter i det dagliga livet behölls. För den med flera hjärnsjukdomar försämrades både gånghastighet och funktionsförmåga.

Många seniorer drabbas av såväl hjärt-kärlsjukdomar som hjärnsjukdomar, ofta i kombination. Förhoppningen är att ökad kunskap om hur sjukdomarna påverkar funktionsförmågan ska bidra till bättre vård och ökad livskvalitet för multisjuka äldre.

– Både patienter och läkare bör vara medvetna om att hjärnsjukdom är en stark riskfaktor för sjunkande funktionsförmåga, säger Davide Vetrano.

I studien har man använt sig av data från den så kallade SNAC-K-studien, Swedish National study on Aging and Care in Kungsholmen (SNAC-K), som Senioren skrivit om vid flera tillfällen.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2018-03-28
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas