Din balans avslöjar din hälsa
Nyheter
Foto: Frida Andersson Johansson

Din balans avslöjar din hälsa

Det går att se vem som riskerar att behöva hjälp inom sex år. Lever du hälsosamt förbättras dina förutsättningar.

Publicerad 2015-11-05

Anna-Karin Welmer är sjukgymnast, docent och läkare och en av de inblandade i den stora långtidsstudien över åldrande, SNAC. Under en stor träff i Stockholm där deltagare i studien fick veta mer om de resultat som hittills framkommit, pratade hon om fysisk funktionsförmåga på äldre dagar.

– Vi befinner oss alla på olika nivåer av fysisk funktionsförmåga, sade hon och jämförde elitidrottare med vanliga dödliga.
Ofta är det någonting som hindrar vår funktion på äldre dagar. En del av försämringen av funktionsförmågan kan förklaras av åldrandet i dig, men det kan också bero på ärftlighet eller kroniska sjukdomar.
– Upptäcks detta tidigt kan vi sätta in behandling för att bromsa effekterna.

Livsstilen har stor betydelse

Slarvar du med hälsan vad gäller kost, rökning och motion riskerar du att snabba på nedsättningen av din fysiska funktionsförmåga. Å andra sidan, lever du hälsosamt ökar du dina chanser att klara dig länge utan problem. Har du ärftliga riskfaktorer så finns det all anledning att motionera och äta rätt, eftersom dessa till viss del kan kompenseras med en bra livsstil.

Balansen avslöjar

I SNAC-studien tittar man på en persons gånghastighet kortare sträckor och hens förmåga att balansera på ett ben för att bedöma risken att bli hjälpberoende.
Resultatet visar att deltagare som inte hade nedsättning alls – helst ska man klara att stå på ett ben i en minut, utan att vingla överdrivet – löpte betydligt mindre risk att behöva hjälp inom sex år, än den som inte klarade att stå på ett ben under fem sekunder.

Samma sak med gånghastigheten. I takt med att vi blir äldre börjar vi ofta gå långsammare. Med långsam gång menade forskarna i det här fallet 0,8 meter per sekund (vilket motsvarar att det tar drygt 20 minuter att gå en kilometer.) Precis som för de med dålig balans, löpte de med långsam gång förhöjd risk att behöva hjälp inom de närmsta åren.

Och personer som både hade dålig balans och långsam gång löpte 13 gånger större risk att behöva hjälp.

Hennes ord gav effekt. Så snart det blev paus tog åhörarna chansen att stå upp.

Tidig hjälp lindrar

– Ju tidigare funktionsnedsättningar upptäcks, desto snabbare kan man sätta in rätt stöd, vilket i sin tur kan fördröja försämringar och förhindra följdskador som fall, sade Anna-Karin Welmer.

Genom att behandla kroniska sjukdomar i tid, och genom att välja en hälsosam livsstil kan äldre du öka hoppet om att få åldras utan funktionshinder.

– Lev hälsosamt, rör på er, och njut av den vackra hösten, uppmanade Anna-Karin Welmer.
Men hon lade också till en uppmaning om att öka sin träning i takt med att man märker förbättringar.
– Med all träning måste man utmana sig.

Text: Frida Andersson Johansson
frida.johansson@veteranen.se

SNAC

SNAC står för Swedish National Study on Aging and Care. Det är en studie om åldrande, vård och omsorg som startats på initiativ av regeringen. Syftet är att ta reda på hur omgivning, livsstil och tidigare sjukdomar påverkar hälsa och välbefinnande på äldre dagar.
I studien deltar Region Skåne (med kommunerna Eslöv, Hässleholm, Malmö, Osby, Ystad), landstinget Blekinge (Karlskrona kommun). Stockholms läns landsting och Stockholms stad (Kungsholmen) samt Gävleborgs läns landsting (Nordanstigs kommun).
Personer som deltar i studien får dels svara på frågor, dels genomföra fysiska och psykiska tester.

Unikt för studien är att man både hämtar uppgifter från individerna själva och från omsorgen / sjukvården. Det gör att man får en bredare bild.
Den största vinsten är att man följer samma individer under lång tid och därmed kan se hur olika faktorer påverkar åldrandet.

Dölj faktaruta

Läs också
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas