Seniorer får för lite smärtlindring
Nyheter | Inte
Foto: Colourbox

Seniorer får för lite smärtlindring

Trots att smärtlindring kan höja livskvaliteten får många äldre ingen behandling mot sin värk.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2016-05-27

– Smärta är inte en ofrånkomlig konsekvens av att bli äldre. Äldre som lider av smärta bör därför behandlas mot detta, hur gamla de än är. Sjukvården har en utmaning här, säger Lena Sandin Wranker, överläkare i geriatrik och specialist i smärtrehabilitering vid Lunds universitet. 26 maj disputerade hon med en avhandling om just smärta hos äldre.

Hennes studier visar att bara hälften av de äldre män som lider av smärta och värk behandlas, någonting hon tror kan bero på att många har fördomar om att det hör till att ha ont när man blir gammal.

Ingen behandling alls

Enligt Lena Sandin Wranker är det vanligare att kvinnor har problem med smärtor än män, men kvinnorna medicineras också i högre grad,
– En stor andel av äldre män med smärta får ingen behandling alls. Det trots att det finns gott hopp för både män och kvinnor om att kunna befrias från smärta.

Underlaget till doktorsavhandlingen har hon hämtat från SNAC-studien som Senioren rapporterat om vid flera tidigare tillfällen.

SNAC

SNAC står för Swedish National Study on Aging and Care. Det är en studie om åldrande, vård och omsorg som startats på initiativ av regeringen. Syftet är att ta reda på hur omgivning, livsstil och tidigare sjukdomar påverkar hälsa och välbefinnande på äldre dagar.
I studien deltar Region Skåne (med kommunerna Eslöv, Hässleholm, Malmö, Osby, Ystad), landstinget Blekinge (Karlskrona kommun). Stockholms läns landsting och Stockholms stad (Kungsholmen) samt Gävleborgs läns landsting (Nordanstigs kommun).
Personer som deltar i studien får dels svara på frågor, dels genomföra fysiska och psykiska tester.

Unikt för studien är att man både hämtar uppgifter från individerna själva och från omsorgen / sjukvården. Det gör att man får en bredare bild.
Den största vinsten är att man följer samma individer under lång tid och därmed kan se hur olika faktorer påverkar åldrandet.

Dölj faktaruta
Frida Andersson Johansson
Publicerad 2016-05-27
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas