Var fjärde över 65 har kronisk smärta
Nyheter
Foto: Colourbox

Var fjärde över 65 har kronisk smärta

En av fyra 65-plussare lider av kronisk smärta visar en färsk studie.

Publicerad 2015-04-23

Studien, som är gjord av forskare i hälsoekonomi och medicin vid Linköpings universitet, visar att var fjärde 65-plussare lider av måttlig eller svår kronisk smärta.

– Studien visar att äldre med svår smärta kostar mycket pengar i vård och omsorg, säger Lars-Åke Levin som är professor vid institutionen för medicin och hälsa och dessutom biträdande föreståndare för CMT som står för Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi.

Slutsatsen bygger på en årslång kartläggning av kostnaderna för sjukvård, läkemedel, kommunal service och informell vård.

Studien bygger på en enkät till 10 000 65-plussare i Linköping och Norrköping. De fick svara på frågor om de hade kroniska smärtor och hur det i så fall påverkade livskvalitet och samhällskostnader. Svarsfrekvensen var 67 procent.

Det visade sig att resursanvändningen bland personer med svår kronisk smärta var mer än dubbelt så hög som för dem med ingen eller lindrig kronisk smärta.

– Att satsa på effektiv smärtbehandling för dessa verkar vara extra viktigt, säger Lars-Åke Levin.

– Men kanske än mer slående är hur låg livskvalitet dessa personer har. Livskvaliteten är allra sämst bland de äldsta med svår smärta.

Studien publiceras i tidskriften PAIN.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Smärta kostar

Personer med svår kronisk smärta kostade i genomsnitt 97 000 kronor per år
Personer med måttlig kronisk smärta kostade 57 000 kronor per år
Personer med ingen eller lindrig kronisk smärta kostade 40 000 kronor per år

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas