Svart på vitt – vi blir piggare, smartare och gladare
Nyheter | Storstad bäst
Foto Colourbox

Svart på vitt – vi blir piggare, smartare och gladare

60-plussare i storstad sover bättre, är mindre överviktiga och mer oberoende än seniorer i övriga landet. Men de flesta seniorer är nöjda med tillvaron, oavsett bostadsort.

Publicerad 2014-11-10

Drygt 90 procent av alla över 60 anser att de haft ett bra eller mycket bra liv. Drygt 83 procent tycker att livet de lever just nu är bra eller mycket bra. Och enligt siffror från studien SNAC – Swedish National Study of Aging and Care – som presenteras i rapporten Äldres liv och hälsa går utvecklingen i många fall i positiv riktning.

Om man jämför resultat från 2001 och 2007 visar det sig att fler seniorer är nöjda med tillvaron, fler sover bra på natten, färre är nedstämda, färre känner sig ensamma, fler har full kognitiv funktion och färre är rörelsehindrade.

Fler diagnoser

Något motsägelsefullt är att diagnoserna ökar. Fler seniorer hade diabetes, högt blodtryck eller övervikt 2007 än 2001. Att man anser sig må bättre kan bero på att vi både blir bättre på att upptäcka sjukdomar och på att behandla dem. Fler sjukdomar upptäcks, men färre lider av dem.

Beträffande övervikten så ökar den dessutom mindre hos den äldre befolkningen än bland befolkningen i stort. Eftersom många också förlorar i kroppslängd på äldre dagar slår det egentligen fel att mäta övervikt på samma sätt som för yngre personer, menar Mårten Lagergren, forskningsledare vid Stockholms läns Äldrecentrum och samordnare för SNAC-studien.

Som senior behöver du dessutom mer att ”ta av”, däremot ska du inte vara sjukligt överviktig.

SNAC-studien omfattar över 8000 äldre personer över 60, såväl sjuka som friska, sådana som bor hemma helt utan hjälp och sådana som bor i särskilt boende, och är enligt uppgift det bästa nationella underlaget om hur äldre mår idag. 45 doktorander arbetar med att analysera informationen och dra slutsatser utifrån dem.

Lättare i storstad

En sådan tydlig slutsats är att det generellt är mer positivt att åldras i en storstad än på mindre orter. Till exempel är det 78 procent av alla seniorer som klarar städning, matinköp, matlagning och resa kollektivt i storstad, jämfört med 56 procent i övriga landet. Här spelar sannolikt tillgången till kollektivtrafik och närheten till butiker en stor roll.

Såväl Mårten Lagergren som Johan Berglund, professor och chef för SNAC-Blekinge, menar dock att dagens generation seniorer är en mycket gynnad grupp. Den ökande psykiska ohälsan bland yngre, otrygga anställningar och ett nytt pensionssystem kan göra att siffrorna kommer att ändras i framtiden.

– Det är en styrka att studien är så uthållig. Vi kan studera utveckling över tid på både individnivå och i stort, säger Mårten Lagergren.

 

Frida Andersson Johansson

SNAC

SNACJohanMarten

SNAC står för Swedish National Study on Aging and Care. Det är en studie om åldrande, vård och omsorg som startats på initiativ av regeringen. Syftet är att ta reda på hur omgivning, livsstil och tidigare sjukdomar påverkar hälsa och välbefinnande på äldre dagar.

I studien deltar Region Skåne (med kommunerna Eslöv, Hässleholm, Malmö, Osby, Ystad), landstinget Blekinge (Karlskrona kommun). Stockholms läns landsting och Stockholms stad (Kungsholmen) samt Gävleborgs läns landsting (Nordanstigs kommun).

Personer som deltar i studien får dels svara på frågor, dels genomföra fysiska och psykiska tester.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas