Så upptäcker du stroke
Foto: Petra D / Colourbox
Nyheter | Strokedagen 8 maj

Så upptäcker du stroke

Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2018-05-07

En stroke orsakas av en blödning eller en blodpropp i hjärnan. Syrebristen i hjärnan gör att funktioner som tal, rörelser, känsel och syn plötsligt upphör.

Livshotande

Varje år drabbas mellan 25 000 och 30 000 personer av stroke, och stroke är den till den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige, enligt Socialstyrelsen. Äldre drabbas i högre grad än yngre.

Ojämlik vård

Kunskaperna om hur man bäst ska förebygga, diagnosticera och behandla stroke ökar hela tiden, men vården är dessvärre inte likvärdig över landet. 2016 var till exempel andelen personer över 60 som avled i stroke nästan 60 procent högre i Värmland än i Halland.

Så sent som i mars i år kom Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för strokevård. Bland annat efterlyses fler strokeenheter på landets sjukhus.

AKUT-test

Om någon drabbas av stroke är det viktigt att hen får hjälp mycket snabbt. AKUT-testet är ett sätt att avgöra om det är en stroke personen råkat ut för. AKUT står för Ansikte, Kroppsdel, Uttal, Tid.

A: Ansiktsförlamning är vanligt vid Stroke. Be personen att le. Reagerar musklerna som de ska? Om ansiktet är slappt eller snett så är det tecken på stroke.
K: Kroppsdelar kan också drabbas av förlamning vid stroke. Klarar personen att hålla ut båda armarna utan problem? Eller finns det tecken på ensidig förlamning?
U: Uttalet påverkas ofta av en stroke. Be personen upprepa en enkel mening. Sluddrar hen? Eller har hen svårt att finna orden?
T: Tiden är viktig. Ju snabbare en strokedrabbad person får hjälp desto större är chansen att hen klarar sig utan bestående men.

Strokedagen

För att uppmärksamma stroke anordnas Strokedagen i maj varje år. I år infaller Strokedagen den 8 maj och under dagen ordnar Strokeförbundet aktiviteter på olika håll i landet. 

 

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2018-05-07

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas