Pulskoll av 65+ kan minska stroke
Nyheter | Hälsa
Foto: TheFull360 / Colourbox

Pulskoll av 65+ kan minska stroke

Många seniorer har förmaksflimmer utan att veta om det. Rutinmässig kontroll av personer över 65 skulle förebygga Stroke, skriver representanter för HjärtLung på Dagens Samhälle

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2016-02-22

270 000 personer har diagnosticerats med förmaksflimmer idag. Men många är drabbade utan att veta om det och ytterligare drygt 100 000 personer beräknas ha odiagnosticerat förmaksflimmer, så kallt tyst flimmer. De flesta är seniorer, skriver representanter för Hjärt-Lungforskningen på Dagens Samhälle.
Enligt HjärtLung drabbas i snitt 25 personer med förmaksflimmer per dag av stroke. Och risken ökar med åldern.

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att utreda ett nationellt screeningprogram. Men det kommer att dröja innan det är på plats. Redan nu bör sjukvården därför införa rutinmässiga pulskontroller av personer över 65 som är i kontakt med vården, menar Riksförbundet HjärtLung. Är pulsen oregelbunden ska den följas upp med ett EKG.

Samtidigt vill man uppmuntra allmänheten att själv hålla koll på sin puls, genom kampanjen ”Känn Pulsen”.

”Förmaksflimmer ger upp till fem gånger högre risk att drabbas av stroke, men med tidig diagnos och korrekt medicinsk behandling minskar risken kraftigt. Vi ser mycket allvarligt på att så många som 100 000 personer i Sverige beräknas ha ett så kallat tyst flimmer och inte känner till att de har en sjukdom som kan leda till för tidig död”, skriver debattörerna.

Debattartikeln är undertecknad av Inger Ros, ordförande Riksförbundet HjärtLung, Leif Friberg, kardiolog och överläkare vid Danderyds sjukhus samt Faris Al-Khalili, kardiolog, överläkare och medicinsk ansvarig vid Stockholm Heart Center.

Känn Pulsen

Har du ofta oregelbunden puls bör du uppsöka sjukvården för att göra EKG.

Genom att trycka två fingrar på handleden nedanför tummen kan du själv känna om pulsen slår oregelbundet. I så fall bör du kontakta vården för kontroll.

På kampanjsidan Känn Pulsen hittar du instruktionsfilmer om hur du enklast tar pulsen. Där kan du också anmäla dig för att få påminnelse-sms så att du inte glömmer kolla pulsen.

Källa: Riksförbundet HjärtLungfonden

Dölj faktaruta
Frida Andersson Johansson
Publicerad 2016-02-22
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas