Strokedrabbade får inte bästa möjliga vård
Nyheter | Olika huvudmän försvårar
Foto Colourbox

Strokedrabbade får inte bästa möjliga vård

Samarbete över yrkesgränserna räddar äldres liv. Ändå är det få sjukhus i Sverige som väljer det arbetssättet. Det visar en analys från SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering.

Publicerad 2015-02-09

SBU kommer nu med två rapporter som visar samma sak: när äldre som drabbats av stroke eller höftfraktur får omvårdnad av så kallade interdisciplinära team ökar chanser att återgå till ett aktivt liv betydligt.

Till skillnad från den konventionella vården innebär vård med interdisciplinära team att man har regelbundna möten som inkluderar en grundlig geriatrisk bedömning, vårdplanering, behandling och uppföljning.

SBU har granskat forskning från flera länder och resultatet är tydligt:

– Äldre personer som får en höftfraktur får i större utsträckning tillbaka rörlighet och förmåga att klara vardagssysslor om vården jobbar i interdisciplinära team, skriver SBU.

Efter en höftfraktur är snabb operation och träning så snart som möjligt av central betydelse.

– Om personen istället blir passiv ökar risken för komplikationer som lunginflammation, blodpropp och trycksår.

När det gäller stroke har SBU granskat en arbetsmetod som innebär att teamet runt patienten samordnar utskrivningen från sjukhuset och att samma team ansvarar för rehabiliteringen i hemmet.

– Metoden är sannolikt även kostnadseffektiv jämfört med vanlig rehabilitering eftersom patienterna gynnas utan att den totala kostnaden ökar. Men mycket få sjukhus i Sverige använder detta arbetssätt, konstaterar SBU.

Att bara en liten del av landets sjukhus väljer att använda metoden tror professor Lena von Koch, en av experterna bakom SBUs granskning, kan hänga samman med att vården har olika huvudmän, rapporterar Ekot.

– Den är inte så vanligt förekommande i Sverige det här att teamet överbryggar och lär känna patienten redan innan utskrivning och sedan fortsätter rehabilitera i hemmet. Det var tretton sjukhus som angav att de hade detta.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Rapporterna

Höftfrakturer

17 000 fall per år. Två tredjedelar av de drabbade är kvinnor. Genomsnittsåldern är 82 år.

Stroke

25 000 drabbas varje år. Cirka 80 procent är över 65 år.

Rapporterna ”Tidig koordinerad utskrivning och fortsatt rehabilitering i hemmiljö för äldre efter stroke” och ”Rehabilitering av äldre personer med höftfrakturer – interdisciplinära team” finns att läsa eller ladda ner på www.sbu.se.

Dölj faktaruta
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas