”Strokedrabbade är de som vinner mest på rehabilitering”
Nyheter | Strokedagen
Foto: Colourbox

”Strokedrabbade är de som vinner mest på rehabilitering”

Stroke är den vanligaste orsaken till fysiska handikapp hos vuxna, men med rätt vård och rehabilitering kan man komma långt - även som äldre.

Publicerad 2015-05-12

12 maj är internationella strokedagen. Årets tema för Strokedagen är Stroke mitt i livet och anhörigas roll. Men genomsnittsåldern för att drabbas av stroke är, enligt Hjärnfonden, 73 år för män och 77 år för kvinnor.

Även om Stroke är en vanlig dödsorsak så är det många som överlever en stroke. Med rätt rehabilitering kan många komma tillbaka helt och hållet. Det gäller bara att folk verkligen får den rehabilitering de behöver.

– Tyvärr är det alltför få som får den hjälp de behöver för att återvinna så mycket som möjligt av grundläggande vardagsfunktioner, säger Gunilla Steinwall, generalsekreterare på Hjärnfonden.

Allas rätt till rehabilitering uppmärksammans av Hjärnfonden med kampanjen Fel hand, där folk uppmanas att skriva sitt namn på hemsidan med fel hand, för att visa sitt stöd för allas rätt till god rehabilitering, och uppmärksamma hur drabbade måste lära sig gå, läsa eller skriva på nytt efter stroken.

Stroke-riksförbundet uppmärksammar dagen med aktiviteter runt om i landet. Till exempel kommer lokalföreningar att ordna blodtrycksmätning på Enter i Boden, hålla föreläsningar i Enköping och dela ut information i samband med boulespel i Göteborg.

Inte försent med rehabilitering

Det bästa är givetvis att en patient får rehabilitering så snart det bara är möjligt. Att tvingas vänta med att träna upp sina funktioner orsakar bara onödigt lidande. Men, det finns en missuppfattning om att rehabilitering måste sättas in direkt, annars är det försent. Och det stämmer inte. Rehabilitering kan ha stora effekter även efter lång tid. Det påpekade Yngve Gustafson, professor i Geriatrik, vid en rehabiliteringskonferens redan 2013.

– En strokepatient som får rehabilitering fem år efter sin stroke kan förbättras avsevärt.

Och tendensen att ge rehabilitering till förhållandevis friska och starka individer, medan man avskriver sjuka eller svaga patienter som ”hopplösa fall” är helt fel, menar han.

– Man kan se att äldre kvinnor, strokedrabbade och demenssjuka är de som vinner mest på rehabilitering.

En sammanställning som Hjärt- Lungfonden gjorde 2012 visade trots detta att hela 42 procent ansåg att de inte fått den rehabilitering de behövde efter att ha drabbats av Stroke. I Uppsala var hela 50 procent missnöjda.

Här kan du skriva med fel hand

Frida Andersson Johansson
frida.johansson@veteranen.se

Strokefakta

  •  Var 17:e minut får någon i Sverige en stroke. Cirka 30 000 svenskar drabbas årligen.
  • Stroke är en allvarlig sjukdom och är ett samlingsnamn för hjärnskador som orsakas av en blodpropp eller blödning i hjärnan.
  • Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige
  • Stroke är den vanligaste orsaken till fysiska handikapp hos vuxna
  • Skadorna visar sig som en plötslig förlust av olika funktioner som styrs från hjärnan såsom tal, skrift, motorik, känsel, syn och kognitiva förmågor.
  • Det finns möjlighet att lära om och lära nytt hela livet för att hjärnan är plastisk, vilket betyder att hjärnan kan repareras och lära om tidigare förvärvade förmågor.
  • Vägen tillbaka är tuff och kräver stora rehabiliteringsinsatser. Stroke är den sjukdom som kräver mest vård (flest vårddagar) av alla (fysiska och somatiska) sjukdomar i Sverige.
  • Män har något större risk att drabbas än kvinnor i samma ålder. Medelåldern för män är 73 år och för kvinnor 77 år.
  • Stroke kostar samhället minst 12,4 miljarder kronor om året.

Källa: Hjärnfonden

Dölj faktaruta

Läs också
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas