Rehabilitering av äldre lönar sig
Nyheter | Geriatrik
Foto Colourbox / Frida Johansson

Rehabilitering av äldre lönar sig

Rehabilitering är viktig även i förebyggande syfte, och för att bibehålla de funktioner man har, säger Björn Lennhed.

Publicerad 2013-11-13

Låt äldre träna förebyggande. Vänta inte tills fallskadan är ett faktum. Det säger geriatriker Björn Lennhed, överläkare på kliniken för geriatrik och rehabmedicin på Falu lasarett.

Han menar att rehabilitering oftast förknippas med att återfå en funktion som man har förlorat på grund av skada eller sjukdom. Den uppfattningen finns såväl hos läkare och omsorgspersonal som hos patienterna själva.
Ett problem med det synsättet är att äldre sjuka som saknar förutsättningar att bli bättre, men som har allt att vinna på att bibehålla sin nuvarande funktion och bromsa försämringar, förnekas den rehabilitering de behöver.

Björn Lennhed framhåller även vikten av att omsorgspersonal inom hemtjänst och på boenden har ett rehabiliterande arbetssätt. Man ska låta den äldre försöka äta själv, även om det betyder att det tar längre tid än att mata.

– Samarbete mellan kommun och landsting är A och O för att behandlingen av multisjuka äldre ska fungera, säger han.

Björn Lennhed var en av talarna på onsdagens konferens ”Spänst med geriatrik” som arrangerades av SPF, PRO, Demensförbundet, Vårdalstiftelsen, SKPF och SPRF. En annan talare var Ynge Gustafson, , professor i geriatrik vid Norrlands universtietssjukhus och känd från flera tv-program.

Dementa har mycket att vinna på rehabilitering

– Det finns en fördom om att dementa människor inte kan rehabiliteras. Det är fel, säger Yngve Gustafson.

Det finns också en missuppfattning om att rehabilitering måste sättas in direkt, annars är det försent. Men rehabilitering kan ha stora effekter även efter lång tid.

– En strokepatient som får rehabilitering fem år efter sin stroke kan förbättras avsevärt.

 

I bedömningen av vem som ska få rehabilitering tittar man ofta på om patienten är frisk och stark i övrigt. Är du sjuk och skröplig tros inte rehabilitering eller strokebehandling löna sig. Men egentligen är det tvärt om, menar Yngve Gustafson.

– Man kan se att äldre kvinnor, strokedrabbade och demenssjuka är de som vinner mest på rehabilitering.

 Viktigt med geriatriks kompetens

Under sitt framförande på konferensen framhöll han vikten av att äldre fick vård av personal med geriatrisk kompetens. Den som hamnar på geriatrisk avdelning där de får rehabilitering i stället för att läggas in på en akutmedicinsk avdelning blir återställd i högre grad, och behöver dessutom kortare vårdtid.

 

I Linköping finns sedan ett par år ett korttidsboende med rehabiliteringsinriktning.

– Vi märkte att korttidsboendena fungerade som väntrum till annat boende, och inte bidrog till att man flyttade hem igen, säger Elisabeth Viman, tjänsteman på Omsorgskontoret i Linköpings kommun till konferensdeltagarna.

För att ändra på detta öppnade kommunen ett korttidsboende med rehabiliteringsinriktning i samarbete med Landstinget i Östergötland. Dit kan den som behöver det remitteras utan biståndsbeslut. Resultaten är goda. Genomsnittsåldern på de remitterade är 81 år, och 89 procent flyttar hem till eget boende efter vistelsen.

För att upplägget ska fungera krävs ett gott samarbete mellan kommun och Landsting, och hittills har det fungerat bra, med vissa undantag.

– När kommunen lade ut boendet på en ny utförare och de tog in timvikarier sade vi ifrån, säger Lena Helander, enhetschef på dagrehab och hemrehab i Östergötland.

 

Frida Andersson Johansson
frida.johansson@veteranen.se

Konferensen

Konferensen ”Spänst med geriatrik och bättre ekonomi” riktade sig främst till politiker och tjänstemän inom landsting och kommuner i Sverige, och arrangerades av SPF, Demensförbundet, PRO, Vårdalastiftelsen, SPRF och SKPF den 13 november.

Björn Lennhed, geriatriker vid Falu lasarett talade om Rehabilitering av multisjuka äldre. ”Vad vet vi – vad gör vi. Falugeriatrikens lösning.”

Lena Helander, enhetschef på dagrehab och hemrehab i Östergötlands landsting och Elisabeth Viman från Linköpings kommun talade om ”Samverkan kring äldre med behov av rehabilitering, hur kommun och landsting samarbetar i Linköping.”

Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid Norrlands universitetssjukhus talade om ”Geriatriks kompetens. Bättre kvalitet till lägre kostnader.”

Egon Rommerdahl, teolog och psykoterapeut talade om ”Etik inom vården och samhället.”

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas