Nyheter

Glädjande att man ser behovet av forskning kring äldre

SPF Seniorerna vill se mer forskning kring äldre sjukdomar och multimedicinering.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2017-10-18

Eva Eriksson, SPF Seniorerna– Det är glädjande att man nu ser att det finns behov av forskning kring äldres behov, säger SPF Seniorernas ordförande Eva Eriksson i en kommentar till att regeringen nu satsar 30 miljoner på äldreforskning.

– Det behövs dock ytterligare satsningar när det gäller forskning om äldres sjukdomar, menar hon.

Prioriterat område

Behovet av forskning kring äldres sjukdomar är ett ämne som Eva Eriksson har framhållit vid flera tillfällen, bland annat i senaste numret av Senioren. I slutet av september träffade hon och förbundets generalsekreterare Peter Sikström forskningsminister Helene Hellmark Knutsson i samband med regeringens pensionärskommitté.

– Från SPF Seniorerna tog vi upp behovet av att inrätta en forskningsfinansiär för äldres sjukdomar och problemet med för lite forskning kring multimedicinering bland äldre och hur detta kan motverkas bättre, säger hon om mötet på förbundets hemsida.

Teknologi och omsorg

Forskningspengarna från regeringen kommer att tilldelas projekt som behandlar bland annat välfärdsteknologi, vad som ska ligga till grund för vem som har rätt till omsorg och om hälsovården är anpassad för äldre. Rehabilitering och livsstil är andra områden.
I rapporten Kunskapsbehov och vetenskapliga kunskapsluckor, från 2015, konstaterade Statens beredning av medicinsk och social utvärdering, SBU att diagnostiken och behandlingen av äldre sköra personer präglas av kunskapsbrist.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2017-10-18
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas