Redaktionen | Förbundsordförande

Högre skatt på pensioner måste bort

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2017-10-06

I skrivande stund förbereder jag mig för att kommentera regeringens höstbudget i SVT Morgonstudion. Jag kommer där att ta upp de delar av budgeten som är till fördel för landets seniorer, men också peka på ett par satsningar som verkligen borde ha funnits med. Inte minst avser jag att understryka vilka utmaningar politikerna bör fokusera på framåt för att förbättra villkoren för oss seniorer.

Regeringens förslag att ta bort skillnaden i skatt mellan pensionärer och löntagare upp till nivån för en snittpensionär år 2018 (17 000 kr per månad före skatt), med mål om fullständigt avskaffande år 2020, är förstås välkommet. Det är en fråga som vi i SPF Seniorerna drivit länge, men vi kommer inte att ge oss förrän hela skillnaden i skatt har tagits bort. Vi hade gärna sett att samtliga partier kunde ställa sig bakom ett fullt avskaffande av den högre skatten på pensioner, i en snabbare takt än vad regeringen meddelat.

Taket har varit oförändrat i tio år, så det är på tiden att det höjs.

Det kommer också en höjning av taket i bostadstillägget, från dagens 5 000 kronor till 5 600 kronor. Taket har varit oförändrat i tio år, så det är på tiden att det höjs. Men för att bostadstillägget ska uppfylla sitt uttalade syfte – att ge pensionärer möjlighet att efterfråga en bra bostad också i nyproduktion – skulle taket behöva höjas till omkring 8 000 kronor. Dessutom måste den så kallade förmögenhetsgränsen i bostadstillägget tas bort. Idag kan en pensionär med en mindre sommarstuga nekas bostadstillägg och då få en inkomst under gränsen för risk för fattigdom.

Det är förstås bra att politikerna har lyssnat på oss. Men det är viktigt att komma ihåg att skattelättnader och förändringar av bostadstillägget inte minskar behovet av en översyn av hela pensionssystemet. Tvärtom skulle jag säga. Det är dags att politikerna nu lägger fokus på att reparera systemet så att det ger pensioner som det går att leva på. Denna fråga kommer SPF Seniorerna att fortsätta driva med kraft.

människor får inte den vård de behöver, endast på grund av ålder

Vi vet också att det finns andra områden som politikerna behöver ta tag i på allvar. Riktade kvalitetssatsningar på måltiderna inom äldreomsorgen är ett exempel. God mat som man längtar efter och kan njuta av i trevligt sällskap borde vara en självklarhet. Det leder till högre livskvalitet, bättre hälsa och mindre risk för sjukdomar och fallskador – vilket är bra både för individen och för att hålla nere vårdkostnaderna.

Ett nationellt vaccinationsprogram för äldre med gratis vaccination mot influensa, lunginflammation och bältros skulle också det höja livskvaliteten och spara både lidande och vårddygn. Sen har vi förstås bristen på forskning kring äldres sjukdomar, vilket leder till att människor inte får den vård de behöver endast på grund av ålder. Denna fråga kommer att stå högst på agendan när jag träffar statsministern och forskningsministern.

Eva Eriksson, ordförande i SPF seniorerna

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2017-10-06
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas