”Smittan hade kunnat mildras om regeringen valt att lyssna”
Foto: Roman Rvachov, Colourbox
Nyheter | Pandemin

”Smittan hade kunnat mildras om regeringen valt att lyssna”

Det fanns expertkunskap som troligen hade minskat coronasmittans katastrofala effekter på landets äldreboenden. Men regeringen frågade inte.

Jan Arleij
Publicerad 2020-06-25

Det framhåller nu två av experterna, professorerna Ingmar Skoog och Mats Thorslund.

De hör till landets främsta experter på åldrande och äldres sjukdomar och ingår i det så kallade äldreforskarråd som regeringen själv tillsatte i december.

Saknade kunskap

Mycket olyckligt, konstaterar Ingmar Skoog, eftersom det visade sig att Folkhälsomyndigheten inte hade den kunskapen om äldre som hade behövts för att hejda smittspridningen.

Ingmar Skoog.

– Vi tyckte redan tidigt att äldrefrågan skulle bli viktig i samband med pandemin med tanke på vad som hänt i Italien, säger Ingmar Skoog, till vardags professor vid Göteborgs universitet, och som tidigare framfört kritiken via Senioren.

Inget möte

Äldreforskarrådets syfte är just bland annat att förebygga allvarliga sjukdomar hos äldre.

Men det senaste halvåret har inget sammanträde hållits, rapporterar Ekot.

Ringde själva

När smittspridningen på äldreboendena tog fart ringde forskarna själva upp regeringen.

– I det läget gjorde vi själva en framställan till departementet om att vi faktiskt finns, säger Mats Thorslund, professor i socialgerontologi och knuten till Karolinska Institutet.

Mats Thorslund.

– Vi tror att vi kan ganska mycket om hur åldrande och hur äldreomsorgen fungerar. Ring oss eller ta kontakt. Vi vill gärna vara med och ta ansvar. Men vi har inte hört av dem ännu.

”Inte görligt”

Socialminister Lena Hallengren (S) säger att det inte fanns tid att ta in forskarrådets synpunkter.

– Syftet med äldreforskarrådet har ju inte alls haft med pandemin att göra utan är ett långsiktigt arbete när det gäller kunskap om svensk äldreomsorg, när vi sedan tidigare har börjat påbörjat ett arbete att rusta svensk äldreomsorg så mycket bättre, säger Lena Hallengren till Ekot.

Lena Hallengren.

– Det låter ju verkligen som att det behövs med den kunskap vi har från pandemin. Och att dra igång en sådan äldreforskargrupp mitt under brinnande pandemi, det har inte varit görligt, säger Lena Hallengren.

Jan Arleij
Publicerad 2020-06-25

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas